E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Sprężone powietrze

- Sprężarki śrubowe i kompresory tłokowe powietrza, osuszacze sprężonego powietrza
- odolejacze, odwadniacze i filtry do oczyszczania sprężonego powietrza, zbiorniki ciśnieniowe
tym zajmujemy się już 30 lat. Realizujemy wszelkie tematy w zakresie sprężonego powietrza - sprężarki, kompresory oraz uzdatnianie - odwadnianie, osuszanie i oczyszczanie sprężonego powietrza ...

Sprzedaż urządzeń powietrza

Firma nasza od roku 1980, w  obecnej strukturze od roku 1991, importuje profesjonalne urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza: sprężarki, kompresory m.in. Boge, agregaty sprężarkowe oraz wyposażenie zapewniające  oczyszczenie i  uzdatnienie sprężonego powietrza, w tym jego odwodnienie, osuszenie, odolejenie i  odpylenie - firm AGT, DH ...

Asortyment sprzedaży i dostaw: sprężarki i  kompresory śrubowe, stacjonarne, stało- i  zmiennoobrotowe z falownikiem, ciche, wyciszone, kompresory tłokowe olejowe i bezolejowe, osuszacze sprężonego powietrza chłodnicze, ziębnicze i  adsorpcyjne, również kondensacyjne oraz sorpcyjne, filtry odolejające i  odpylające, odolejacze, odwadniacze sprężonego powietrza, automatyczne dreny, spusty odprowadzania wody lub kondensatu wodno-olejowego, zbiorniki ciśnieniowe, wyrównawcze i buforowe powietrza - do sprężarek, kompresorów oraz  instalacji sprężonego powietrza.

Prowadzimy również dostawy pochlaniaczy wilgoci z powietrza do wielu zastosowań. 

Serwis, naprawa, regeneracja

Wykonujemy profesjonalny serwis, naprawy oraz remonty i regeneracje sprężarek śrubowych, kompresorów tłokowych, łopatkowych, osuszaczy. Serwisujemy m.in. sprężarki  i kompresory powietrza Fini, Boge, sprężarki łopatkowe oraz osuszacze i  filtry sprężonego powietrza  AGT Thermotechnik, DH i in.

Naprawiamy oraz regenerujemy stopnie i bloki sprężające sprężarek śrubowych i łopatkowych,  rotory śrubowe sprężarek śrubowych, zespoły śrubowe kompresorów. Naprawiamy aluminiowe chłodnice oleju i  powietrza od  sprężarek, a także silniki elektryczne kompresorów.

Montujemy instalacje przemysłowe, sprężarkownie i kompresorownie. Zapewniamy wysoko kwalifikowany serwis prowadzący przeglądy i  naprawy w zakładzie odbiorcy. 

Wynajem, wypożyczanie

Prowadzimy wynajem oraz wypożyczanie sprężarek śrubowych, kompresorów tłokowych, osuszaczy, kompresorów stacjonarnych i  przenośnych, filtrów, odwadniaczy i odolejaczy sprężonego powietrza, separatorów kondensatu, filtrów i  zbiorników powietrza.

Usługowo dostarczamy odbiorcom sprężone powietrze o wymaganych parametrach, na zakontraktowany okres, realizując sprzedaż uzdatnionego - osuszonego, odolejonego i odpylonego czystego sprężonego powietrza.
Urządzenia sprężonego powietrza zamawiają u nas również firmy, w których  finansowanie  projektów  realizuje  Unia Europejska.

Doradztwo, konsultacje

Sprężone powietrze jako medium potencjalnie niebezpieczne wymaga odpowiednich urządzeń oraz ich odpowiedniego rozmieszczenia i  eksploatacji. Wykonujemy projekty i  dokumentację sprężarkowni, modernizacji urządzeń, instalacji i sieci powietrza. 

Najczęściej kupowane urządzenia sprężonego powietrza

Sprężarka śrubowa zmiennoobrotowa  PSA15DV. Sprężarka tłokowa olejowa MXA1000500 na zbiorniku. Kompresor śrubowy wyciszony PSA2030. Osuszacz chłodniczy, ziębniczy VIA1000. Osuszacz adsorpcyjny DMA006. Sprężarka bezolejowa HDA60CV. Kompresor tłokowy olejowy HDA70CV. Kompresor bezolejowy cichy stomatologiczny VMA300. Odwadniacz automatyczny sprężonego powietrza WSA100.  Filtr odolejający AA0145. Dren odwadniający DVTA. Odolejacz SADA0030.  Separator kondensatu S2030. Ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy 1000l. Pochłaniacz wilgoci SWLDF 50. Pompa powietrza do VK-M100.

W skrócie

"allora Alora" - ["a więc jednak Alora!"]

Kontakt

  przez E-mail - formularz kontaktowy poniżej.    Zamówienia - faksem na druku firmowym zamawiającego.ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.