E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932
 Strona główna  »  Wynajem  

Wynajem sprężarek i kompresorów

Wypożyczanie osuszaczy i odwadniaczy sprężonego powietrza, 

oraz filtrów odolejających sprężonego powietrza


Wynajem i wypożyczanie przemysłowych sprężarek, kompresorów śrubowych i tłokowych, olejowych i bezolejowych.

Wynajmujemy kompresory elektryczne przenośne i małe kompresory spalinowe, kompresory specjalizowane, kompresory dentystyczne, sprężarki śrubowe zmiennoobrotowe zawierające falownik.

Prowadzimy wynajem urządzeń do oczyszczania sprężonego powietrza: osuszaczy, odwadniaczy i filtrów odolejających sprężone powietrze, w tym osuszacze chłodnicze ziębnicze i adsorpcyjne, zbiorniki powietrza, filtry węglowe i odwadniacze sprężonego powietrza.

Wypożyczenie sprężarki, kompresora, czy osuszacza może być połączone z ich instalacją u odbiorcy przez serwis naszej firmy oraz obejmuje stały nadzór nad wynajmowanymi urządzeniami.

Wynajem sprężarek i osuszaczy sprężonego powietrza połączony jest ze szkoleniem obsługi odbiorcy .

1. Sprężarki śrubowe stacjonarne i przewoźne - wynajem

 • sprężarki śrubowe na zbiorniku: 200 l, 270 l, 500 l.

           silnik: 3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11 kW, 15 kW.

 • sprężarki śrubowe wolnostojące bez zbiornika lub z oddzielnym zbiornikiem:

           silnik: 4 -15 kW, 22 - 45 kW, 65 - 132 kW.

 • sprężarki śrubowe zmiennoobrotowe, z falownikiem:

           silnik: 15 kW, 30 kW

2. Sprężarki tłokowe stacjonarne i przenośne - wynajem

 • sprężarki tłokowe na zbiornikach

           zbiornik: 20 l, 50 l, 100 l, 200 l, 400 l, 500 l 

           silnik:1,5 kW , 3 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11 kW

 • sprężarki tłokowe bezolejowe na zbiorniku 20 l

           silnik: 0,75 kW, 1,5 kW, 1,8 kW, 2 kW 

           kompresory tłokowe stacjonarne: 9 kW, 11 kW

 • sprężarki tłokowe przenośne ze zbiornikiem 6 l

          silnik 0,5kW, 0,75kW, 1,5kW3. Stacje oczyszczania sprężonego powietrza - wynajem

 • Gwarantują odwodnienie, odolejenie i odpylenie sprężonego powietrza.
 • Dostarczane w różnych zestawach - dostosowane do sprężonego powietrza dostarczanego przez sprężarki tłokowe, sprężarki śrubowe, sprężarki łopatkowe, kompresory olejowe i bezolejowe.
 • Do zainstalowania centralnego w zakładzie jak i lokalnego zabezpieczenia linii produkcyjnych lub pojedynczych urządzeń lub maszyn.4. Osuszacze sprężonego powietrza, typu chłodniczego - wynajem.

 • do większości zastosowań technicznych
 • 30 m3/h – 2000 m3/h
 • punkt rosy: +3 oC
 • osuszacze powietrza przy sprężarkach 100 - 6000 l/min
 • osuszacze przed odbiorami sprężonego powietrza
 • osuszacze na wlocie sprężonego powietrza do hal produkcyjnych


5. Osuszacze sprężonego powietrza, adsorpcyjne - wynajem.

 • z filtracją odolejającą
 • 6 m3/h – 1.200 m3/h
 • punkt rosy: –40 oC
 • osuszacze adsorpcyjne dla urządzeń pracujących w temperaturach ujemnych
 • osuszacze adsorpcyjne dla linii technologicznych produkcji farmaceutycznej, spożywczej, elektroniki, transportu pneumatycznego materiałów higroskopijnych


6. Filtry odolejające sprężonego powietrza - wypożyczanie

 • zapewniają czyste, bezolejowe sprężone powietrze
 • 30 m3/h - 3.600 m3/h, 500l/min - 6000l/min i większe 
 • filtry odolejające i odolejacze
 • filtry odpylające i przeciwpyłowe
 • filtry węglowe, filtry mikrobiologiczne i sterylne
 • filtry instalowane centralnie lub przed urządzeniami
 • odolejacze


7. Zbiorniki ciśnieniowe wyrównawcze sprężonego powietrza - wynajem długookresowy
 • zbiorniki wyrównawcze 100 l, 500 l, 1000 l, 2000 l 3000 l, 4000 l, 5000 l, 10000 l
 • zbiorniki buforowe o ciśnieniach max 11 bar, 12 bar,i wyższych
 • zbiorniki powietrza wolnostojące - wypożyczanie razem ze sprężarkami
 • zbiorniki ciśnieniowe powietrza - wynajem oddzielnie
 • zbiorniki powietrza pionowe, poziome 10 bar, 11 bar
 • zbiorniki do sprężarek i kompresorów 50 l - 1000 l


8. Odwadniacze sprężonego powietrza - wynajem.

 • do wstępnego osuszenia - odwodnienia powietrza
 • 30 m3/h – 3.000 m3/h
 • punkt rosy: +3 oC
 • odwadniacze na wyjściu sprężarek i kompresorów
 • odwadniacze przed odbiorami sprężonego powietrza
 • odwadniacze na wlocie sprężonego powietrza do hal produkcyjnych


9. Osprzęt urządzeń sprężonego powietrza - wynajem:

 • Dreny odprowadzania kondensatu sprężonego powietrza
 • Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza i pochłaniacze mgły olejowej wydmuchiwanego sprężonego powietrza
 • Separatory kondensatu sprężonego powietrza woda-olej


Zapewniamy odwrotny wynajem sprężarek tłokowych i śrubowych powietrza, wynajem osuszaczy sprężonego powietrza, wypożyczanie kompresorów tłokowych powietrza, przenośnych, olejowych i bezolejowych, wynajem filtrów sprężonego powietrza - z dostawą na terenie całego kraju, instalacją, uruchomieniem i nadzorem serwisowym.

Wynajem / kontakt

ALORA sp z oo, Stawki 2, 00-193 WARSZAWA
tel.: 22. 635 5943
fax.: 22. 635 0901  E-mail: alora@alora.pl

Wynajem urządzeń sprężonego powietrza - usługi

Wynajem - sprężarki, kompresory, osuszacze, filtry, odolejacze, zbiorniki, separatory.

Wynajem - sprężarek śrubowych i tłokowych powietrza

 • sprężarki śrubowe na zbiorniku 200l, 270l, 400l, 500l, 750l - wynajem tygodniowy

 • wynajem sprężarek z oddzielnym zbiornikiem 200 l, 500 l, 1000 l, 2000 l, 3000 l, 4000 l

 • sprężarki tłokowe elektryczne na zbiorniku 6l, 20l, 50l, 100l - wynajem dobowy

 • elektryczne sprężarki ze zbiornikiem 100l, 150l, 200l, 270l, 400l -  okresy tygodniowe
 • wynajem sprężarek z filtrem i osuszaczem - do suchego i czystego sprężonego powietrza
 • wypożyczalnia małych, przenośnych sprężarek elektrycznych i spalinowych [codziennie]
 • wynajem krótkookresowy stacjonarnych sprężarek śrubowych
 • dzierżawa elektrycznych sprężarek śrubowych powietrza na zbiorniku i wolnostojących
 • wynajem długookresowy dużych elektrycznych sprężarek śrubowych
 • wynajem sprężarki bezolejowej, osuszacza i zbiornika ciśnieniowego do zastosowań medycznych
 • wypożyczanie sprężarek stacjonarnych i mobilnych, silnik elektryczny.

Wynajem - kompresorów tłokowych i śrubowych

 • kompresory śrubowe powietrza - wynajem krótkookresowy kompresorów elektrycznych

 • wypożyczalnia małych kompresorów przenośnych i przewoźnych [do wynajmu codziennie]

 • kompresory tłokowe powietrza - zbiornik 200 l, 270 l, 400 l - wypożyczalnia - w dni robocze

 • wynajem krótkookresowy i długookresowy dużych kompresorów śrubowych i filtrów powietrza
 • dzierżawa kompresorów tłokowych - stacjonarnych i przewoźnych na kółkach
 • doraźny wynajem kompresorów stacjonarnych elektrycznych i osuszaczy, z dowozem do odbiorcy

 • wynajem kompresorów bezolejowych, przenośnych i stacjonarnych, silnik elektryczny

 • wynajem kompresora, zbiornika, osuszacza i filtra wysokociśnieniowego

 • wynajem kompresora bezolejowego i zbiornika z powłoką wewnętrzną do zastosowań medycznych

Wynajem - osuszaczy, odolejaczy i filtrów sprężonego powietrza

 • osuszacze sprężonego powietrza chłodnicze, ziębnicze, adsorpcyjne - wynajem, dzierżawa
 • wynajem osuszaczy ziębniczych sprężonego powietrza z zainstalowaniem u odbiorcy

 • osuszacze adsorpcyjne dla wysoko suchego powietrza - wynajem długoterminowy

 • wynajem kompletnych zestawów osuszania, odolejania i oczyszczania sprężonego powietrza

 • wypożyczanie osuszaczy adsorpcyjnych specjalnych sprężonego powietrza [-70oC]

 • najem kompresora i osuszacza sprężonego powietrza medycznego
 • filtry odolejające do sprężonego powietrza - wypożyczalnia, codziennie

 • wynajem osuszacza ziębniczego, adsorpcyjnego z filtracją
 • małe odolejacze i odwadniacze sprężonego powietrza - wypożyczalnia

 • dzierżawienie długookresowe kompresorów, osuszaczy ziębniczych i adsorpcyjnych

Wynajem - zbiorników powietrza, separatorów woda-olej

 • zbiorniki ciśnieniowe powietrza pionowe, poziome 100l - 500l, wynajem krótkookresowy

 • zbiorniki buforowe i wyrównawcze powietrza 1000l, 3000l, 4000l - wynajem długookresowy
 • separatory, rozdzielacze emulsji i kondensatu wodnoolejowego - wynajem długookresowy

 • wydzierżawianie zbiorników ciśnieniowych pionowych i poziomych do powietrza bezolejowego
 • dzierżawa sieciowych zbiorników wyrównawczych i buforowych powietrza
 • wynajem zbiornika ciśnieniowego powietrza do czystego powietrza [powłoka wewnętrzna]
 • zbiornik do kompresora, sprężarki - wynajem lub wypożyczenie z dostawą

Wypożyczanie akcesoriów sprężonego powietrza

 • dreny, spusty wody i kondensatu sprężonego powietrza, naolejacze - wypożyczalnia
 • tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza, reduktory - wypożyczanie [codziennie]
 • tłumiki hałasu, narzędzia pneumatyczne, rozdzielacze oleju i wody - wypożyczalnia

Wynajem, wypożyczanie osprzętu sprężonego powietrza

 • wynajęcie osprzętu instalacyjnego sprężarek, kompresorów, osuszaczy, filtrów, zbiorników

 • wypożyczalnia węży przyłączeniowych spiralnych, przyłączy elastycznych, naolejaczy, odstojników

Wynajem zestawów uzdatniania i oczyszczania sprężonego powietrza

 • wynajem kompletnych zestawów sprężonego powietrza - sprężarka śrubowa, tłokowa, osuszacz, sprężarka śrubowa zmiennoobrotowa z falownikiem
 • dostawa lub wynajem kompletnych zestawów awaryjnych: kompresor śrubowy, tłokowy, kompresor zmiennoobrotowy zawierający falownik
 • sprzedaż sprężonego powietrza ze sprężarek śrubowych, kompresorów tłokowych i osuszaczy
 • kontrakty na sprzedaż i dostawę sprężonego powietrza z kompresorów i zbiorników stacjonarnych lub przewoźnych - wynajem osuszaczy i filtrów, separatorów kondensatu
 • sprzedaż układów sprężonego powietrza bezolejowego, filtr, zbiornik ciśnieniowy

Wynajem specjalistycznych urządzeń sprężonego powietrza

Do odwrotnego wynajęcia i dyspozycji odbiorców są również sprężarki i kompresory specjalistyczne:

 • sprężarka śrubowa z uzdatnianiem powietrza do oddychania - wynajęcie stałe
 • śrubowa sprężarka z osuszaczem - do piaskowania i śrutowania - stały wynajem
 • kompresor śrubowy powietrza o wysokich parametrach oczyszczania do wycinania laserowego
 • śrubowy kompresor z osuszaczem ziębniczym do malowania proszkowego - wynajem
 • zestaw kompresora, osuszacza, filtracji i zabezpieczeń do powietrza medycznego
 • sprężarka bezolejowa przenośna i filtr do precyzyjnych narzędzi pneumatycznych
 • zestaw kompresora tłokowego podwyższonego ciśnienia do sprawdzania zbiorników i rurociągów
 • sprężarka na zbiorniku, osuszacz powietrza, filtr, separator kondensatu, zestaw - wynajem
 • zestaw kompresora śrubowego, osuszacza, filtra do napełniania układów pneumatycznych
 • elektryczny kompresor śrubowy do prac na wolnym powietrzu - wynajem
 • sprężarka śrubowa elektryczna do stosowania w ujemnych temperaturach otoczenia
 • kompresor powietrza wyciszony do zastosowań w pomieszczeniach produkcyjnych
 • sprężarka śrubowa cicha do laboratorium, zakładu, biura -  wynajem, dostawy, informacje
 • osuszacz ziębniczy i filtracja sprężonego powietrza do profesjonalnego malowania ciśnieniowego
 • zbiornik ciśnieniowy powietrza z powłoką wewnętrzną do powietrza spożywczego

Wynajem urządzeń powietrza - dostawa na terenie całego kraju:


Wynajem kompresorów: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Siedlce, Świdnik - tel. 022.635 5932.
Sprężarki - wynajmowanie: Augustów, Białystok, Ełk, Grajewo, Łomża, Suwałki - tel. 022.635 5943.

Kompresory - wynajem: Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg, Zamość - tel. 22.635.7679.
Wypożyczanie kompresorów tłokowych: Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Sopot, Tczew - tel. 22.635.8862.
Wynajem sprężarek, kompresorów: Elbląg, Iława, Mrągowo, Nidzica, Olsztyn, Ostróda - tel. 22.635.7679
Kompresory - wypożyczanie: Koszalin, Piła, Słupsk, Szczecinek, Świnoujście - tel. 22.635.8862.

Wynajem sprężarek: Częstochowa, Kalisz, Łódź,Ostrów Wielkopolski, Sieradz - tel. 22.635.7679.
Kompresory - wypożyczalnia: Kielce, Piotrków Trybunalski, Radom, Starachowice - tel. 22.635.5932.
Wypożyczalnia sprężarek: Bydgoszcz, Gniezno, Konin, Poznań, Włocławek, Toruń - tel. 22.635.5943.
Wynajem kompresorów: Ciechanów, Mława, Ostrołęka, Płock, Warszawa, Węgrów - tel. 22.6358862.

Wynajem kompresorów, osuszaczy: Bytom, Chorzów, Chrzanów, Gliwice, Katowice - tel. 22.635.5943
Wypożyczanie sprężarek: Bielsko Biała, Cieszyn, Kraków, Racibórz, Rybnik - tel. 22.635.7679.
Wynajem sprężarek śrubowych: Dębica, Jasło, Krosno, Leżajsk, Nowy Sącz, Tarnów- tel. 22.635.8862
Kompresory - wypożyczanie: Kłodzko, Nysa, Opole, Wałbrzych, Wrocław, Świdnica - tel. 22.635.5932.
Wypożyczanie kompresorów: Gorzów Wielkopolski, Leszno, Zielona Góra, Żagań - tel. 22.635.7679.
Sprężarki - wynajem: Gorzów, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świnoujście - tel. 22.635.8862
Wypożyczanie kompresorów: Bogatynia, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Zgorzelec - tel. 22.635.5932.


W skrócie:

"allora Alora" - ["a więc jednak Alora!"]

urządzenia sprężonego powietrza -  sprężarki śrubowe powietrza, kompresory tłokowe, osuszacze ziębnicze, filtry, zestawy lapadana, sprężarki bezolejowe stomatologiczne, kompresory dentystyczne, sprężarki wyciszone, separatory kondensatu, urządzenia la padana, spusty wody, dreny kondensatu ze zbiorników powietrza; wypożyczalnie sprężarek, najem - urządzenia do napełniania balonów powietrzem.

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.