E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Osuszacze sprężonego powietrza

- odprowadzają wodę, wilgoć, parę wodną ze sprężonego powietrza

1. Osuszacze sprężonego powietrza chłodnicze, ziębnicze   2. Osuszacze adsorpcyjne


1a. Osuszacze uniwersalne sprężonego powietrza VIA [chłodnicze, ziębnicze]

Punkt rosy +3 oC, uzdatniają wilgotne sprężone powietrze do zastosowań użytkowych

 • uniwersalne, ogólnego zastosowania  osuszacze sprężonego powietrza VIA, chłodnicze, do sprężarek, kompresorów, narzędzi pneumatycznych, maszyn pneumatycznych, lakierowania, piaskowania, plazmy, linii produkcyjnych, urządzeń medycznych.
 • osuszacze VIA pewnie i skutecznie zatrzymują oraz odprowadzają wilgoć, wodę, parę wodną niesione przez sprężone powietrze
 • osuszacze sprężonego powietrza VIA, zawierają standardowo automatyczny spust kondensatu 
 • wydajność: 30 m3/h..60 m3/h..120 m3/h..180 m3/h..240 m3/h..300 m3/h..2.000 m3/h - osuszonego sprężonego powietrza
 • osuszacze VIA zapewniają osuszenie i techniczny punkt rosy [suchość sprężonego powietrza]: do +3 oC
 • osuszacze sprężonego powietrza standardowe - osuszanie powietrza o ciśnieniu max do 16 bar
 • osuszacze podwyższonego ciśnienia - osuszanie powietrza o ciśnieniu max do 40 bar lub do 50 bar
 • osuszacze sprężonego powietrza do 200 m3/h w wersji zawieszanej. Dla wyższych przepływów - wersja wolnostojąca

Osuszacz uniwersalny sprężonego powietrza VIA., chłodniczy.


Osuszacze sprężonego powietrza VIA, chłodnicze - przez automatyczne usuwanie wody i pary wodnej z instalacji sprężonego powierza - zapewniają oczyszczanie i osuszanie powietrza roboczego do potrzeb warsztatu, narzędzi i urządzeń pneumatycznych, produkcji i przemysłu. Osuszacze odprowadzają wodę, parę wodną, wilgoć ze sprężonego powietrza, zapewniając odpowiednie techniczne osuszanie.

Osuszacze VIA zapewniają usunięcie wody, pary wodnej, wilgoci z powietrza i osuszenie do poziomu gwarantującego pobór suchego, niekorozyjnego sprężonego powietrza do zastosowań pneumatycznych.

Osuszacze sprężonego powietrza - zalecane wykorzystanie: narzędzia pneumatyczne na sprężone powietrze, pneumatyka technologiczna, ochrona układów i systemów pneumatycznych, siłowników, rurociągów i instalacji sprężonego powietrza przed korozją, do piaskarek, śrutownic, palników plazmowych, obrabiarek CNC. Osuszania sprężonego powietrza wymaga transport pneumatyczny, piaskowanie, śrutowanie, czyszczenie sprężonym powietrzem, cięcie laserem, malowanie, lakierowanie proszkowe.

Odwodnione i osuszone musi być sprężone powietrze do transportu produktów higroskopijnych, sprężone powietrze do oddychania. Osuszenia wstępnego potrzebuje również dokładne oczyszczanie sprężonego powietrza.

Osuszacze umożliwiają zabezpieczenie przed zamarzaniem, pracujących na otwartym powietrzu, pneumatycznych elementów wykonawczych oraz zewnętrznych instalacji sprężonego powietrza.


1b. Osuszacze przemysłowe sprężonego powietrza PT [chłodnicze, ziębnicze]

Punkt rosy +3 oC, uzdatniają wilgotne sprężone powietrze do zastosowań technicznych

 • wysokiej klasy profesjonalne osuszacze sprężonego powietrza PT, ziębnicze, do zastosowań przemysłowych, standardowo ze sterowaniem Eco - oszczędzającym energię elektryczną
 • osuszacze PT posiadają automatyczny elektroniczny dren kondensatu
 • wydajność osuszania: 12 m3/h .. 24 m3/h .. 48 m3/h .. 96 m3/h .. 200 m3/h .. 1000 m3/h .. 3000 m3/h .. 6000 m3/h
 • osuszacze PT zapewniają punkt rosy [suchość, sprężonego powietrza]: +3 oC
 • precyzyjne osuszacze powietrza PTP utrzymujące punkt rosy + 1,5 oC
 • osuszacze PT - ciśnienie 2 bar .. 11 bar .. max 16 bar
 • osuszacze podwyższonego ciśnienia seria H - ciśnienie powietrza osuszanego max 40 bar lub 50 bar
 • osuszacze wolnostojące lub zawieszane [do 200 m3/h] - prosta instalacja
 • osuszacze PT zapewniają optymalne osuszanie w szerokim zakresie przepływów sprężonego powietrza
 • osuszacze skutecznie i pewnie odprowadzają wodę, wilgoć i parę wodną ze sprężonego powietrza - eliminacja wody i osuszenie sprężonego powietrza do poziomu suchości klasy technicznej
 • Osuszacze PT przeznaczone są do większości profesjonalnych zastosowań sprężonego powietrza.

Osuszacz przemysłowy sprężonego powietrza PT ziębniczy


Woda, wilgoć lub para wodna, których dużo jest w sprężonym powietrzu, to wysoko korozyjne czynniki niszczące urządzenia i sieci sprężonego powietrza. Osuszacze PT zapewniają sprężone powietrze stabilnie suche, bez wody, pary wodnej i wilgoci.

Osuszacze PT do profesjonalnego zastosowania technicznego: przemysł, produkcja, technologia, napędy pneumatyczne, transport pneumatyczny, laboratorium, warsztat usługowy lub produkcyjny.

Osuszanie sprężonego powietrza stosowane jest do wielu technologii, jak malowanie, lakierowanie, piaskowanie, śrutowanie, cięcie laserowe, plazma: cięcie plazmą, wycinanie plazmowe. Osuszenia powietrza wymagają  pneumatyka przemysłowa i laboratoryjna, precyzyjne maszyny i aparaty pneumatyczne, pakowaczki, narzędzia pneumatyczne [śrubokręty, wkrętaki, młotki, szlifierki, zaciski, wiertarki], napędy pneumatyczne, powietrze do masek do oddychania, powietrze do celów medycznych.

Osuszacze sprężonego powietrza instalowane są  za sprężarkami olejowymi i bezolejowymi, lub centralnie w rurociągu głównym, jeżeli wymagane jest oczyszczenie sprężonego powietrza w całej instalacji. Osuszacze stosuje się też często bezpośrednio przed indywidualnymi, wrażliwymi na wodę odbiorami sprężonego powietrza.

Osuszacze PT zapewniają osuszanie powietrza w stopniu, który zabezpiecza i chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci - narzędzia pneumatyczne, malarnie ciśnieniowe i lakiernie proszkowe, centra obrabiarkowe i maszyny CNC, aparaturę kontrolną, laboratoryjną.


2a. Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza kolumnowe

Punkt rosy -40oC, oczyszczają wilgotne sprężone powietrze do wysokiej czystości

 • dokładne, wysoko sprawne osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza HLA
 • osuszacze kolumnowe
 • wydajności: 7 m3/h, 20 m3/h, 40 m3/h, 60 m3/h, 1.800 m3/h
 • osuszacze adsorpcyjne zapewniają punkt rosy [suchość] osuszania: –40 oC, -20 oC,  -70 oC
 • regulowany punkt rosy [opcja]
 • osuszacze adsorpcyjne powietrza - z filtrem wlotowym zabezpieczającym i filtrem wylotowym przeciwpyłowym
 • duża pojemność robocza adsorbentu, stabilna praca
 • osuszacze adsorpcyjne o niskim spadku ciśnienia

Osuszacze adsorpcyjne


Osuszacze adsorpcyjne, o wysokim stopniu osuszenia, umożliwiają oczyszczanie i osuszanie sprężonego powietrza do celów technologicznych, jak: produkcja spożywcza w warunkach sterylnych. produkcja farmakologiczna i elektroniczna, laboratoria, transport pneumatyczny materiałów higroskopijnych, precyzyjna pneumatyka.

Osuszacze adsorpcyjne ochraniają siłowniki i rurociągi sprężonego powietrza pracujące w nieogrzewanych halach, zapewniając całkowite osuszenie sprężonego powietrza i jego niewrażliwość na niskie temperatury otoczenia.

Osuszacze zabezpieczają urządzenia pracujące na zewnątrz pomieszczeń, w ujemnych temperaturach otoczenia - przed korozją, rdzewieniem i zamarzaniem.


2b. Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza compact,

Punkt rosy -40oC oczyszczają ekonomicznie sprężone powietrze do wysokiej czystości

 • adsorpcyjne kompaktowe osuszacze sprężonego powietrza DMA, DXA, DHA
 • wydajność: 5 m3/h..10 m3/h..20 m3/h..120 m3/h..20.000 m3/h osuszanego sprężonego powietrza
 • osuszacze zapewniają osuszanie [punkt rosy] sprężonego powietrza: do –40 oC, -20 oC, -70 oC
 • ciśnienie pracy osuszacza adsorpcyjnego do 10,5 bar
 • mała ilość złoża adsorpcyjnego, konstrukcja compact, nieduże wymiary osuszacza
 • osuszacze adsorpcyjne - z zabezpieczającym filtrem odolejającym wlotowym i przeciwpyłowym oczyszczającym filtrem wylotowym
 • adsorpcyjne osuszacze powietrza z regeneracją zimną złoża osuszającego - regeneracja suchym sprężonym powietrzem
 • osuszacze adsorpcyjne powietrza z regeneracją gorącą złoża - adsorbent regenerowany cieplnie.

Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza typu compact


Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza o dużej wydajności przepływu powietrza. Przy niewielkich wymiarach osuszacze adsorpcyjne DMA, DXA, DHA pozwalają osuszyć i oczyścić duże przepływy sprężonego powietrza. Zajmują przy tym małą powierzchnię sprężarkowni, kompresorowni czy pomieszczeń produkcyjnych, są łatwe w obsłudze i serwisie, z możliwością stopniowego rozbudowywania. Osuszacze do wszelkich zastosowań przemysłowych i laboratoryjnych.

Adsorpcyjne osuszacze powietrza zapewniają dokładne oczyszczenie i całkowite wyeliminowanie pary wodnej i wilgoci ze sprężonego powietrza. Stosowane są przy wymaganej wysokiej suchości i czystości sprężonego powietrza. Osuszacze adsorpcyjne DMA, DXA, DHA chronią układy sprężonego powietrza przed korozją, rdzą, zatarcie, zamarzaniem, przyspieszonym zużyciem i awariami.Osuszacze ziębnicze, chłodnicze i osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza instalowane są centralnie, za układem: sprężarka, kompresor, ciśnieniowy zbiornik powietrza. Zapewniają wtedy osuszenie całego dostarczanego sprężonego powietrza.

Osuszacze mogą być również i ustawiane bezpośrednio przed odbiorami sprężonego powietrza, gdzie realizują miejscowo osuszenie powietrza podawanego do wrażliwych na wodę i wilgoć urządzeń sprężonego powietrza - aparatura kontrolna i pomiarowa, lakierowanie, malowanie, pneumatyka pracująca na zewnątrz pomieszczeń, powietrze do osuszania elementów.

Osuszacze chłodnicze, ziębnicze i adsorpcyjne mniejszych wydajności - wykonanie w wersji zawieszanej.

Stosowane są kompletne zestawy i układy oczyszczania sprężonego powietrza zapewniające wymagane osuszenie i odolejenie powietrza. Gwarantują użytkowe sprężone powietrze o potrzebnych parametrach - wolne od zanieczyszczeń oleju, wody, zapylenia. Dostępne są także zestawy realizujące głębokie osuszanie powietrza i dostarczające sterylne sprężone powietrze do zastosowań medycznych.


Osuszacze sprężonego powietrza chłodnicze, ziębnicze eliminują wodę, wilgoć i parę wodną ze sprężonego powietrza. Zapewniają suche powietrze do wielu zastosowań, jak narzędzia pneumatyczne, klucze pneumatyczne, piaskarki, szlifierki, śrutownice, malowanie i czyszczenie pneumatyczne, kabiny i pistolety lakiernicze, transport pneumatyczny, pneumatyka wykonawcza w maszynach i urządzeniach.

Suche,oczyszczone sprężone powietrze w aparaturze i narzędziach pneumatycznych, instalacji lub rurociągu powietrza - zabezpiecza je przed korozją, zamarzaniem, awarią lub nieprawidłowym działaniem oraz przedłuża ich żywotność.

Warto i należy zainstalować osuszacz chłodniczy, ziębniczy czy adsorpcyjny - do każdej sprężarki, kompresora lub urządzenia powietrza, które posiada zakład wytwórczy, techniczna firma przemysłowa, laboratorium, warsztat usługowy lub produkcyjny.

Osuszacz  może być wyposażony opcjonalnie w odolejacz, filtr lub filtry i ekologiczny separator kondensatu woda-olej.urządzenia sprężonego powietrza: przemysłowe osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza; filtry odolejania sprężonego powietrza; osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza z filtracją wstępną; odolejacz wstępny powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.