E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Filtry sprężonego powietrza

uzdatnianie - odolejanie, odwadnianie, oczyszczanie sprężonego powietrza


Filtry odolejające sprężonego powietrza

 • filtry zapewniają czyste sprężone powietrze bez pyłu i oleju, do wszelkich zastosowań pneumatycznych.
 • odolejające i odpylające filtry sprężonego powietrza
 • przepływ 30 m3/h, 60 m3/h, 120 m3/h, 180 m3/h, 240 m3/h, 300 m3/h, 600 m3/h, 800 m3/h, 1200 m3/h, 2000 m3/h, 3000 m3/h, 6000 m3/h ... 10800 m3/h
 • ciśnienie robocze: 6 bar, 8 bar, 10 bar, 16 bar.
 • przyłącza: 1/2'', 3/4'', 1'', 2'', 3'', DN.
 • odolejacze zabezpieczające - oczyszczanie przedwstępne powietrza, usuwanie zgrubnych zanieczyszczeń i zendry
 • odolejacze wstępne powietrza
 • filtry odolejające do podstawowego oczyszczenia i odolejenia sprężonego powietrza
 • filtry przemysłowe dokładne - do dokładnego odolejenia powietrza
 • filtry odolejacze węglowe - eliminacja par oleju, usuwanie smaku i zapachu oleju ze sprężonego powietrza
 • filtry z automatycznym drenem odprowadzanego oleju
 • filtry z ręcznym spustem oleju odprowadzonego ze sprężonego powietrza
 • filtry z elektronicznym, poziomowym drenem odprowadzanego oleju, kondensatu, emulsji olejowej

Filtr odolejający sprężonego powietrza.


Filtry odolejające, filtry odpylające i odolejacze oczyszczają sprężone powietrze do wymaganej czystości dowolnie wysokiej klasy. Stosowane bezpośrednio przed urządzeniami pneumatycznymi lub centralnie, za sprężarkami powietrza, filtry i odolejacze są niezbędne w większości technologicznych zastosowań przemysłowych, produkcyjnych, warsztatowych i laboratoryjnych sprężonego powietrza zasilanych przez olejowe sprężarki śrubowe i kompresory tłokowe powietrza.

Filtry odolejające i odolejacze powinna posiadać każda sprężarka olejowa powietrza, co więcej -  powinny one być także instalowane w układach, które zasila sprężarka bezolejowa śrubowa lub kompresor bezolejowy tłokowy do zastosowań medycznych, gabinetów dentystycznych, unitów stomatologicznych.

Stosowanie zabezpieczeń przeciwolejowych do sprężonego powietrza, jak filtry, dreny i odolejacze sprężonego powietrza - poprawia pracę urządzeń pneumatycznych i warunki pracy osób je obsługujących. Filtry, odolejacze i odwadniacze umożliwiają całkowite odprowadzanie i wyeliminowanie oleju, wody i zanieczyszczenia powietrza z kompresorów i sprężarek. Są one podstawowym zabezpieczeniem technologii sprężonego powietrza dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i elektronicznego. Odolejacze zalecane są również do odprowadzania zanieczyszczeń dla urządzeń zasilanych przez bezolejowe sprężarki rotacyjne, turbinowe, sprężarki spiralne, sprężarki wirnikowe.


Odwadniacze sprężonego powietrza

 • skuteczne, uniwersalne odwadniacze powietrza
 • przepływ: 30 m3/h, 60 m3/h, 100 m3/h, 144 m3/h, 270 m3/h, 540 m3/h, 1200 m3/h, 6000 m3/h, 12000 m3/h
 • odwadniacze instalowane lokalnie na wejściu urządzeń, przed zabezpieczanymi odbiorami sprężonego powietrza

 • odwadniacze instalowane centralnie na rurociągu głównym - wlot z sieci na halę przemysłową, doprowadzenie sprężonego powietrza rurociągiem centralnym
 • odwadniacze instalowane bezpośrednio za sprężarkami powietrza zmniejszają ilość wody i oleju w dalszych elementach sieci sprężonego powietrza
 • odwadniacze sprężonego powietrza posiadają spust ręczny lub dren automatyczny - umożliwiające sprawne usunięcie zebranej wody lub kondensatu 
 • odwadniacze zapewniają zmniejszenie ilości wody w odbieranym sprężonym powietrzu - w narzędziach pneumatycznych, obrabiarkach CNC, transporcie pneumatycznym
 • odpowiednio dobrany odwadniacz sprężonego powietrza z drenem automatycznym zapewnia skuteczne i pewne odwadnianie - zatrzymanie oraz odprowadzanie wody lub kondensatu z wilgotnego sprężonego powietrza
 • cyklonowe odwadniacze sprężonego powietrza

Odwadniacz automatyczny sprężonego powietrza


Woda w sprężonym powietrzu stwarza wiele problemów użytkownikom sprężarek powietrza, maszyn, narzędzi i instalacji sprężonego powietrza. Szczególnie dużo wody i oleju jest w sprężonym powietrzu dostarczanym przez sprężarki tłokowe. Odwodnienie i usunięcie wody w stopniu podstawowym umożliwiają przemysłowe odwadniacze powietrza.

Odwadniacze eliminują skroploną wodę niesioną przez sprężone powietrze - zmniejszając tym samym ilość wody w obsługiwanej instalacji i w dalszej części rurociągu. Odwadniacze odprowadzają zatrzymany skroplony kondensat przez automatyczny dren lub ręczny spust.

Umieszczone przed odbiorem sprężonego powietrza jak: urządzenia pneumatyczne, narzędzia pneumatyczne, centra i maszyny CNC, malarnie ciśnieniowe - odwadniacze wytrącają skroploną wodę ze sprężonego powietrza dostarczanego na to urządzenie, poprawiając jakość i dyspozycyjność sprężonego powietrza.

Odwadniacze zapobiegają wielu niekorzystnym efektom powodowanym przez obecność skroplonej wody w narzędziach i urządzeniach sprężonego powietrza. powinny poprzedzać i zabezpieczać przed zalaniem wodą osuszacze sprężonego powietrza, odolejacze oraz filtry sprężonego powietrza.


Filtry, odolejacze sprężonego powietrza

 • wydajne filtry i odolejacze sprężonego powietrza
 • przepływ 20 m3/h ..30 m3/h ..60 m3/h .. 120 m3/h .. 180 m3/h .. 240 m3/h .. 1200 m3/h .. 15000 m3/h
 • odolejacze - zgrubne oczyszczenie sprężonego powietrza
 • odolejacze wstępne - odolejanie zabezpieczające
 • filtry odolejania podstawowego - podstawowe odolejenie i odpylenie sprężonego powietrza
 • filtry odolejenia dokładnego
 • filtry węglowe - oczyszczanie końcowe
 • filtry sterylne powietrza - zastosowanie: przemysł farmaceutyczny, spożywczy, laboratoria
 • filtry do pary sterylizującej urządzenia sprężonego powietrza
 • siatkowe filtry skośne - zgrubne zabezpieczenie dalszego uzdatniania sprężonego powietrza
 • filtry i odwadniacze we wspólnej obudowie
 • koalescencyjne filtry odolejające sprężonego powietrza
 • cyklonowe filtry, odolejacze i odwadniacze sprężonego powietrza
 • specyfikacja odolejaczy i filtrów sprężonego powietrza

Filtry

Filtry odolejające, odolejacze do sprężonego powietrza.

Filtry odolejające, filtry odpylające, filtry węglowe, odolejacze i odwadniacze cyklonowe sprężonego powietrza instalowane są centralnie, za układem złożonym z urządzeń: sprężarka śrubowa, kompresor tłokowy, osuszacz powietrza, zbiornik. Filtry i odolejacze zatrzymujące olej ze sprężonego powietrza zalecane są również przed wlotem sprężonego powietrza na halę fabryczną czy produkcyjną linię technologiczną.

Najczęściej jednak odolejacze powietrza umieszczane są lokalnie - bezpośrednio przed maszyną, aparaturą, narzędziem pneumatycznym - jak klucz pneumatyczny, komora lakiernicza, pistolet lakierniczy, piaskarka, szlifierka pneumatyczna, gwoździarka pneumatyczna, metkownica, pakowaczka - lub innym zabezpieczanym odbiorem sprężonego powietrza.


Odwadniacze, odolejacze i filtry sprężonego powietrza wyposażone są w ręczny spust kondensatu lub [opcjonalnie] w automatyczny dren kondensatu sterowany czasowo, dren poziomowy lub pływakowy. Filtry i odolejacze mogą mieć opcjonalnie zainstalowane wskaźniki zużycia wkładu filtrującego spadku ciśnienia na filtrze. Mogą mieć również zainstalowane zegarowy wskaźnik lub miernik stopnia zużycia wkładu.

Kondensat wodno olejowy, odprowadzony przez filtr lub odolejacz powinien być następnie oczyszczony przez separator woda-olej na czystą wodę i olej. Wymaga tego ekologia [mamy chronić i dbać o środowisko] oraz praktyka przemysłowa.


Filtry, odwadniacze i odolejacze umożliwiają dokładne oczyszczenie, odolejenie, odwodnienie i odpylenie sprężonego powietrza do czystości odpowiedniej dla wymagań przemysłu, technologii, medycyny, laboratorium czy warsztatu.

Filtry i odolejacze mogą być stosowane do oczyszczania zanieczyszczenia olejowego sprężonego powietrza emitowanego przez większość sprężarek. Odolejania wymagają sprężarki śrubowe, tłokowe olejowe, łopatkowe, spiralne, turbinowe, wirowe, odśrodkowe, a także sprężarki bezolejowe.

Oczyszczenie z oleju i zanieczyszczeń przez zainstalowany filtr zapewnia zawsze czyste i bezolejowe sprężone powietrze,  odpowiednio wysokiej klasy czystości.

Filtry, jako oczyszczenie powietrza, często uzupełniają osuszacz sprężonego powietrza, a zawsze stanowią odolejenie i zabezpieczenie jakości powietrza do precyzyjnych elementów pneumatycznych oraz urządzeń  malowania i lakierowania pneumatycznego.

Filtry i odolejacze, zapewniające oczyszczanie sprężonego powietrza, wymagane są coraz częściej we wszelkich zastosowaniach sprężonego powietrza, a szczególnie gdy potrzebne jest technologiczne powietrze czyste, wolne od zanieczyszczeń i oleju. Odolejonego sprężonego powietrza wymaga przemysł spożywczy, elektroniczny, farmaceutyczny.inne urządzenia sprężonego powietrza: osuszacz sprężonego powietrza PT ziębniczy, osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza VIA; odwadniacz powietrza z drenem automatycznym; odwadniacze cyklonowe powietrza; separator kondensatu wodno-olejowego SE

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.