E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Filtry, odolejacze sprężonego powietrza

filtry odolejające, filtry odpylające


Olej znajdujący się w sprężonym powietrzu - w instalacji powietrza i urządzeniach sprężonego powietrza, a pochodzący ze sprężarek tłokowych, śrubowych lub łopatkowych, utrudnia eksploatację urządzeń pneumatycznych oraz rurociągów sprężonego powietrza. Szczególnie dużo oleju znajduje się w sprężonym powietrzu za tłokowymi sprężarkami olejowymi. Konieczne jest jego skuteczne usunięcie.
Filtr odolejający powietrza FA, odolejacz, filtr odpylający eliminuje zanieczyszczenia olejem oraz zapylenie sprężonego powietrza - od oczyszczania stopnia podstawowego, zabezpieczającego do dowolnie dokładnego poziomu czystości wymaganego w różnych zastosowaniach technicznych, laboratoryjnych. medycznych, spożywczych sprężonego powietrza, niezależnie od czystości powietrza jakie zapewnia kompresor czy sprężarka. Zapewnia stałe, dokładne odolejanie i eliminowanie oleju ze sprężonego powietrza.
Odolejacz oczyszcza sprężone powietrze do wysokiej klasy czystości, w tym do klasy bezolejowej i bezpyłowej włącznie.

Filtry odolejające, odolejacze sprężonego powietrza

Filtr odolejający,
 odolejacz sprężonego
powietrza  FA
Przepływ Wlot
Wylot

Wymiary [mm]

Filtr kompletny

m3/h
 Wys.  Szer.  Prze-
świt
FA 0005
30 3/8" 220 90 60
FA 0010
60 ½" 220 90 80
FA 0018
108 ¾" 280 90 100
FA 0030
180 ¾" 280 90 100
FA 0034
204 1" 305 120 120
FA 0050
300 1” 305 120 120
FA 0072
432 1 ½" 385 120 120
FA 0095
570 1 ½" 385 120 120
FA 0125
750 2" 500 165 150
FA 0165
990 2" 500 165 150
FA 0195
1140 2 ½" 675 165 150
 FA 0220
1320 2 ½" 675 165 150
 FA 0280
1680 3" 710 200 200
FA 0350
2100 3" 865 200 200
 FA 0440
2640 3" 985 200 200
FA 0240
1440 80 743 420 400
FA 0360
2160 100 743 420 400
FA 0450
2700 100 1052 485 600
FA 0600
3600 100 1052 485 600
FA 0900
5400 150 1178 590 600
FA 1200
7200 150 1200 640 600
FA 1500
9000 175 1410 770 700
FA1800
10800 200 1435 800 700


Filtr odolejający i odpylający.

Filtr odolejacz

sprężonego powietrza FA

  • Q - Filtr zabezpieczający sprężonego powietrza (filtracja 5 mikron). Usuwanie zanieczyszczeń zgrubnych. Odolejacz sprężonego powietrza Q - instalacja przed filtrami dokładnymi powietrza.  Filtr zapewnia wstępne, zgrubne odolejenie i oczyszczenie sprężonego powietrza.
  • P - Filtr przemysłowy odolejający sprężonego powietrza - odolejacz podstawowy (filtracja 1mikron; 1 ppm). Eliminowanie większości oleju z powietrza. Filtr odolejacz P zapewnia podstawowe, zabezpieczające oczyszczenie i odolejenie sprężonego powietrza, do zastosowań ogólnych. Odolejenie podstawowe - 0,1 mg/m3 dla technicznych zastosowań podstawowych.
  • H - Filtr odolejający sprężonego powietrza - odolejacz dokładny (filtracja 0,1 mikron; 0,01 ppm). Usunięcie oleju z powietrza. Filtr odolejacz H zapewnia dokładne odolejenie sprężonego powietrza do klasy czystości technicznej. Odolejenie techniczne - 0,01 mg/m3
  • C - Filtr odolejający sprężonego powietrza - filtr węglowy (filtracja 0,003 ppm). Eliminacja par i zapachu oleju. Filtr węglowy C usuwa pary i zapach oleju w sprężonym powietrzu, gwarantuje końcową, precyzyjną i bardzo dokładną eliminację oleju z powietrza. Zapewnia odolejenie i oczyszczenie sprężonego powietrza - w stopniu czystości odpowiednim do zastosowania medycznego, laboratoryjnego, dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Odolejenie końcowe - 0,003 ppm.
Odpowiednio dobrany odolejacz, filtr odolejający wstępny, zgrubny, techniczny, dokładny lub precyzyjny zapewnia poprawne odolejenie sprężonego powietrza do wymaganej czystości. Pozwala na stałe i dokładne wyeliminowanie zanieczyszczeń olejowych [kontakt].
Uzyskane sprężone powietrze jest czyste, bezolejowe i bezpyłowe. Odolejenie zalecane jest do każdej technologii przemysłowej, precyzyjnego przyrządu czy do precyzyjnego urządzenia sprężonego powietrza, do zastosowania medycznego, stomatologicznego, dentystycznego, protetycznego.

Przemysłowy filtr powietrza FA umożliwia oczyszczanie, odolejanie i dokładne usunięcie oleju ze sprężonego powietrza dostarczanego ze sprężarek olejowych, jak olejowe sprężarki tłokowe, śrubowe, łopatkowe, rotacyjne, kompresory olejowe tłokowe i śrubowe.

Filtr odolejający sprężone powietrze FA i odolejacz może być instalowany centralnie, zabezpieczając całą sieć powietrza. Instalowany lokalnie, zapewnia skuteczne odolejanie i usuwanie oleju z powietrza bezpośrednio przed wrażliwymi na olej urządzeniami końcowymi, jak pistolety i dysze do malowania, komory lakiernicze, piaskarki ciśnieniowe, precyzyjna aparatura pomiarowa, aparatura kontrolna i laboratoryjna.

Filtr odolejający do sprężonego powietrza i odolejacz powietrza FA, poza filtrami węglowymi, wyposażony jest w ręczny spust lub automatyczny dren odprowadzanego kondensatu. Filtr może zawierać wskaźnik stopnia zużycia wkładu filtracyjnego lub miernik zegarowy stopnia zanieczyszczenia elementu filtracyjnego. Dostępne są również łączniki scalające instalowane kolejno obudowy filtrów i odolejaczy w jeden stabilny zestaw filtracyjny.

Filtr i odolejacz sprężonego powietrza powinien być instalowany w pomieszczeniach, w których nie występują temperatury ujemne, zwłaszcza jeżeli filtracja i odolejanie stosowane są w długim rurociągu, przy wilgotnym sprężonym powietrzu.

Filtr, odolejacz powietrza dostarczany jest standardowo z ręcznym spustem kondensatu. Przy pracy w silnie zaolejonym sprężonym powietrzu, aby eliminacja oleju była skuteczna filtr odolejacz powinien posiadać dren automatyczny zapewniający bieżące odprowadzanie bez strat zebranego oleju.

Odolejenie i usunięcie oleju ze sprężonego powietrza przez odpowiednio dobrany odwadniacz, filtr i odolejacz powietrza zapewni bezproblemową, bezawaryjną pracę urządzeń pneumatycznych.Urządzenia uzdatniania sprężonego powietrza: odwadniacze sprężonego powietrza, odoliwiacze powietrza, filtr odoliwiacz do sprężonego powietrza, osuszacze absorpcyjne sprężonego powietrza, osuszacze i odolejacze powietrza zespolone - odolejanie sprężonego powietrza do celów medycznych; automatyczne dreny kondensatu, wody.

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.