E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Odwadniacze sprężonego powietrza

- odwadniacze automatyczne do instalacji i urządzeń sprężonego powietrza -

odwadniaczOdwodnienie sprężonego powietrza jest ważnym elementem eksploatacji urządzeń i sieci sprężonego powietrza. Skuteczne odwodnienie podstawowe instalacji ze sprężonym powietrzem może być realizowane przez automatyczny odwadniacz cyklonowy powietrza.
Odwadniacz pracujący przy sprężonym powietrzu usuwa skroploną wodę, emulsję (skroplony kondensat wodno olejowy) z  instalacji sprężonego powietrza. Odwadniacz instalowany jest w przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego powietrza oraz w urządzeniach i odbiornikach sprężonego powietrza [sprężarki, osuszacze, filtry sprężonego powietrza, zbiorniki powietrza, zbiorcze przewody doprowadzające powietrze, linie produkcyjne, obrabiarki CNC, piaskarki, śrutownice, urządzenia cięcia plazmowego, wykrawania laserowego].
 • wysoka sprawność odwadniania sprężonego powietrza - odwadniacz aktywnie eliminuje wszystką skroploną wodę niesioną w sprężonym powietrzu
 • odwadniacz sprężonego powietrza posiada lekką i wytrzymałą  obudowę aluminiową
 • epoksydowe zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją - chroni odwadniacz przed niszczącym wpływem mokrego sprężonego powietrza
 • odwadniacz sprężonego powietrza dostarczany jest z przyłączami gwintowanymi 3/8''..3" lub kołnierzowymi DN80..DN 400
 • odwadniacze powietrza działają w szerokim zakresie zmiennych przepływów i ciśnienia sprężonego powietrza
 • odwodnienie o jednakowo wysokiej skuteczności, niezależnie od chwilowego przepływu mokrego powietrza, powoduje że odwadniacz sprężonego powietrza często uzupełniony o filtr lub odolejacz może skutecznie pracować w wielu zastosowaniach technicznych, laboratoryjnych i medycznych o zmieniającym się przepływie powietrza
 • odwadniacz zabezpieczający sprężone powietrze wyposażony jest w ręczny spust - odprowadzenie wody, emulsji lub kondensatu
 • odwadniacz może być wyposażony w dren automatyczny - elektryczny lub mechaniczny, umożliwiający samoczynne odwadnianie i odprowadzanie zatrzymanej przez odwadniacz wody, kondensatu lub emulsji wodno-olejowej
 • pływakowy odwadniacz powietrza - zapewnia odwodnienie podstawowe urządzeń i zbiorników
 • odwadniacz powietrza elektroniczny, sterowany poziomem zebranego kondensatu - umożliwia odwodnienie bezstratne
 • odwadniacz sterowany czasowo - gwarantuje skuteczne i niezawodne odwadnianie sprężonego powietrza
 • filtracja wstępna zabezpiecza odwadniacz powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rurociągu, przewodu lub zbiornika powietrza [rdza, korozja, zendra, kamień, złogi oleju, wysokie zapylenie powietrza]
 • cyklonowy odwadniacz sprężonego powietrza umożliwia odwodnienie i podstawowe zabezpieczenie poprawnego i niezakłóconego działania odbiorczych urządzeń sprężonego powietrza
 • odwadniacz chroni także filtr lub filtry czy odolejacze sprężonego powietrza oraz często zabezpiecza osuszacz sprężonego powietrza przed zalaniem dużą ilością skroplonej wody
 • dla sprężarek i kompresorów olejowych każdy instalowany odwadniacz sprężonego powietrza powinien być uzupełniony o układ oczyszczania kondensatu lub rozdzielania emulsji i kondensatu olejowo wodnego na czystą wodę i olej .

- Odwadniacze sprężonego powietrza - parametry:
Maksymalne ciśnienie pracy:          16 bar  
Maksymalna temperatura pracy:    66 st. C 
Minimalna temperatura pracy:        1,5 st. C                     

Minimalne ciśnienie robocze:           2 bar

Przyłącza:                                       3/8'' - 4"; DN80 - DN400

Trwałość i żywotność narzędzi pneumatycznych oraz precyzyjnych urządzeń napędzanych sprężonym powietrzem ulegnie znacznemu zwiększeniu, jeżeli przed nimi lub na ich wlocie zainstalowany zostanie automatyczny odwadniacz, umożliwiający zatrzymanie i usunięcie wody znajdującej się w sprężonym powietrzu.

Odwadniacz powinien być zakładany lokalnie, na wlocie sprężonego powietrza do hali fabrycznej, wejściu linii technologicznej, linii produkcyjnej. Można go stosować do odwodnienia zespołu narzędzi pneumatycznych, gniazda obrabiarek CNC, transportu pneumatycznego. Odwadniacz pracujący w sprężonym powietrzu instalowany jest często centralnie za układem: sprężarka i chłodnica powietrzna lub wodna sprężonego powietrza.

Odwadniacz może też być zastosowany na końcach sieci powietrza - w przewodach powietrznych bezpośrednio przed indywidualnym odbiorem sprężonego powietrza. Takiego odwodnienia wymaga np. szlifierka pneumatyczna, klucz pneumatyczny, wkrętak, śrubokręt lub młotek pneumatyczny, gwoździarka, wycinarka plazmowa, siłownik pneumatyczny, piaskarka ciśnieniowa, oczyszczarka strumieniowa. Odwodnienia wstępnego wymagają także filtry i odolejacze powietrza.

Odwadniacz sprężonego powietrza powinien być instalowany przed filtrem odolejającym powietrza lub filtrem odpylającym oraz osuszaczem sprężonego powietrza, co znacznie poprawia ich skuteczność.

Najczęściej osuszacz adsorpcyjny, chłodniczy lub ziębniczy sprężonego powietrza powinien mieć zainstalowany przed sobą odwadniacz. Odwadniacz zabezpiecza zwłaszcza osuszacz adsorpcyjny, aby nie dostało się do niego nadmiernie zawodnione sprężone powietrze. Odwadniacz stanowi bezpiecznik przed zalaniem i uszkodzeniem osuszacza wodą, której czasem dużo zbiera się w instalacji.

W układach sprężonego powietrza nie wyposażonych w osuszacz powietrza, albo w których osuszacz sprężonego powietrza działa nieprawidłowo lub niepewnie, warto jest zainstalować dobry odwadniacz,  aby zabezpieczenie, wstępne odwadnianie i usuwanie zebranej w instalacji wody, następowało w sposób pewny, skuteczny i ciągły.

Odwadniacze automatyczne sprężonego powietrza:

odwadniacz WSA-L


WSA 15

 WSA 25

WSA 50

WSA 100

WSA 15

WSA 700


Wydajność m3/h

144 216 270 540 1.260 2.520

Przyłącze


1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2"

odwadniacz WSA-H

 WSA800

WSA1000

WSA1800

 WSA3000

 WSA4800

 WSA7200

 Wydajność m3/h

2.880

3.600

6.480

10.800

17.280

25.920

 Przyłącze

3"

4"

DN 150

DN 200

DN 250

 DN 300


Wszystkie cyklonowe odwadniacze sprężonego powietrza posiadają automatyczny dren lub ręczny spust  kondensatu zatrzymanego ze sprężonego powietrza.

Odwadniacz zabezpieczający sprężone powietrze, podobnie jak filtr powietrza, nie może pracować w pomieszczeniach w których występują ujemne temperatury otoczenia np. chłodnie, magazyny, pomieszczenia nieogrzewane. Nie może być także instalowany w rurociągach na wolnym powietrzu.

Odwadnianie i usuwanie wody sprężonego powietrza, realizowane w sposób ciągły przez odwadniacz, zapobiega gromadzeniu się wody i oleju w odległych od sprężarkowni przewodach i miejscach instalacji sprężonego powietrza. Dlatego najlepszy wynik przynosi odwadnianie i usunięcie wody z powietrza odwadniaczem - z niewymagającym obsługi drenem automatycznym.

Odprowadzany kondensat wodno-olejowy powinien być od razu po zebraniu oczyszczony z oleju i zanieczyszczeń olejowych, zwłaszcza przed wprowadzeniem go do kanalizacji. W tym celu odwadniacz lub odolejacz sprężonego powietrza powinien być uzupełniony o separator kondensatu woda-olej i emulsji czyli rozdzielacz wody i oleju, który rozdziela kondensat wodnoolejowy na czystą wodę i olej.Inne urządzenia uzdatnienia i oczyszczenia sprężonego powietrza: osuszacze chłodnicze uzdatniające sprężone powietrze, osuszacze ziębnicze, filtry odolejające, odwadniacz z drenem automatycznym oraz filtrem zabezpieczającym, filtr odwadniacz, rozdzielacze kondensatu oleju i wody, osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza, odwodniacz automatyczny z izolacją termiczną, odwadniacze powietrza z podgrzewem, odwodniacze nadmiarowe, odwadniacze dynamiczne, dreny wody i emulsji olejowej, pochłaniacze wilgoci


ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.