E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Separatory i rozdzielacze kondensatu woda-olej

separatory kondensatu wodno-olejowego ze sprężonego powietrza

2 m3/min - 60 m3/min [120 m3/h - 3600 m3/h]

do sprężarek i kompresorów olejowych, zbiorników, osuszaczy, filtrów sprężonego powietrza
oraz do emulsji wody i oleju z kondensatu sprężonego powietrza

Ekologiczne separatory, rozdzielacze kondensatu

separator
  • rozdzielają kondensat wodno-olejowy odprowadzany z urządzeń i sieci sprężonego powietrza, na czystą wodę i olej. Separatory woda-olej sprężonego powietrza chronią środowisko naturalne.
  • separatory, rozdzielacze i odstojniki kondensatu wodno-olejowego odprowadzanego ze sprężonego powietrza - stosowane są do każdego typu sprężarek i kompresorów powietrza - olejowe sprężarki śrubowe, kompresory tłokowe, sprężarki łopatkowe, turbinowe, wirowe, rotacyjne
  • kondensat wodno olejowy lub emulsja wodnoolejowa, wytrącane ze sprężonego powietrza, rozdzielane są przez separator i odstojnik oleju na czystą wodę i oddzielnie - olej odpadowy.
  • separator kondensatu, odstojnik oleju, rozdzielacz wody i oleju - mogą być stosowane do kondensatu 'woda-olej' zawierającego różne oleje.
  • kondensat lub emulsja mogą pochodzić jednocześnie z różnego rodzaju sprężarek i kompresorów, jak sprężarka śrubowa, tłokowa, łopatkowa, kompresor śrubowy, tłokowy, sprężarka turbinowa, rotacyjna, wirowa.
  • separator kondensatu wodno-olejowego, odstojnik kondensatu oleju, rozdzielacz wody i oleju  mogą być stosowane dla wszystkich typów drenów kondensatu realizujących usuwanie kondensatu wodnoolejowego z urządzeń sprężonego powietrza: jak dreny i spusty pływakowe, poziomowe, dreny sterowane czasowo, automatyczne, ręczne 
  • separator kondensatu sprężonego powietrza zajmuje minimalną powierzchnię kompresorowni, sprężarkowni lub hali fabrycznej, może być stosowany zbiorczo lub bezpośrednio przy źródłach odprowadzania kondensatu
  • Separator i rozdzielacz kondensatu stosowany jest w instalacji sprężonego powietrza zawierającej zbiornik ciśnieniowy, zbiornik buforowy, osuszacz, filtr sprężonego powietrza
  • separatory wodno-olejowe umożliwiają odprowadzenie czystej wody do ścieków lub kanalizacji oraz zatrzymanie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń olejowych znajdujących się w kondensacie wytrącającym się ze sprężonego powietrza

Separator i odstojnik kondensatu wodno olejowego sprężonego powietrza, umożliwiają usunięcie ze ścieków przemysłowych oleju pochodzącego ze sprężonego powietrza. Ze względów ekologicznych i wymagań służb ochrony środowiska oraz ochrony urządzeń oczyszczalni ścieków - separator, rozdzielacz i odstojnik  kondensatu powinny być instalowane przy każdej sprężarce powietrza smarowanej olejem - jak sprężarka olejowa śrubowa, tłokowa, łopatkowa.

Separator, rozdzielacz i odstojnik kondensatu wodno-olejowego

lub emulsji wodno-olejowej sprężonego powietrza - na czystą wodę i olej:

Separator kondensatu powietrza woda-olej,
ECO:
Wydajność
sprężarki
Moc Wymiary separatora
S x D x W 
   Model m3/min m3/h kW mm
separator kondensatu olej-woda
ECO 25
2,5 150 4 175x515x640
separator kondensatu olej-woda
ECO 50
5 300 4 175x515x640
separator kondensatu olej-woda
ECO 90
9 540 4 260x715x815
separator kondensatu olej-woda
ECO 180
18 1080 4 260x715x815
separator kondensatu olej-woda
ECO 300
30 1800 6 420x1065x1240
separator kondensatu olej-woda
ECO 600
60 3600 8,2 420x1065x1240


 1- komora wstępna

 2- kanał odparowujący

 3- część górna komory filtrującej

 4- pierwszy stopień filtracji

 5- drugi stopień filtracji

 6- czujnik elektroniczny  zanieczyszczenia filtra

 7-elektroniczna sygnalizacja blokowania filtra

Separator-rozdzielacz kondensatu wodnoolejowego odprowadzanego ze sprężonego powietrza
na czystą wodę i olej

Separator [rozdzielacz] zaolejonego kondensatu wodnego sprężonego powietrza - na czystą wodę i olej, jest ważnym urządzeniem zabezpieczenia pracy sprężarkowni. Separator, rozdzielacz i odstojnik kondensatu eliminują wpływ oleju roboczego sprężarek na środowisko naturalne, umożliwiają zastosowanie standardowych, tanich w eksploatacji urządzeń, jak olejowe kompresory i sprężarki  tłokowe, śrubowe - w czystych strefach ekologicznych.Urządzenia umożliwiające oczyszczanie sprężonego powietrza: filtry odolejające sprężonego powietrza; osuszacze sprężonego powietrza; odstojniki oleju; rozdzielacze kondensatu sprężonego powietrza; odolejacze do sprężonego powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.