E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Zbiorniki ciśnieniowe, wyrównawcze powietrza

zbiorniki pionowe i poziome sprężonego powietrza: 

50 litrów - 40000 litrów,  8 bar .. 50 bar


Ciśnieniowe zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza


Zbiornik ciśnieniowy
pionowy/poziomy
sprężonego powietrza
V P Waga Wlot
Wylot
Średnica x
Wysokość

l bar kg mm

AK 0100;   100 litrów
100 l
11 62 1 457x1100

AK 0150;   150 litrów 150 l
11 71 1 457x1400

AK 0200  200 litrów
200 l 11 101 1 500x1530

AK 0250  250 litrów
250 l 11
107
1
600x1355

AK 0300  300 litrów
300 l
11 117 1 600x1520

AK 0400  400 litrów
400 l 11 172 1 1/4 600x1900

AK 0500;   500 litrów
500 l
11 192 1 1/4 600x2130

AK 0700,   700 litrów
700 l 11 227 1 1/4 812x1805

AK 1000,     1 m3
1000 l
11 212 1 1/4 908x2040

AK 1500,     1,5 m3
1500 l
11 338 1 1/4 810x3400

AK 2000,      2 m3
2000 l 11 383 1 1/4 1210x2340

AK 2500,      2,5 m3
2500 l
11 474 2 1210x2800

AK 3000,      3 m3
3000 l
11 538 2 1210x3250

AK 4000,      4 m3 4000 l
11 783 2 1612x2700

AK 5000,      5 m3
5000 l
11 933 2 1612x3200

AK 6000,      6 m3
6000 l
11 1233 2 1816x2950

AK 10000,    8 m3
8000 l
11 1489 2 2016x3200

AK 11000,   10 m3
10000 l
11 1834 2 2016x3900

AK 12000,   12 m3
12000 l
11 2025 2 2016x4500

AK 10000,   15 m3
15000 l 11 2390 2 2016x5400

AK 20000,   20 m3
20000 l 11 2715 2 2416x5100

AK 30000,   30 m3 20000 l 11
3700
2
2700x5400

Zakres zastosowań zbiorników sprężonego powietrza.


Zbiornik ciśnieniowy - wyrównawczy sprężonego powietrza.

Zbiornik buforowy powietrza

100 l .. 1000 l .. 30.000 l

Zbiorniki ciśnieniowe wyrównawcze do sprężonego powietrza w zakresie pojemności 80 litrów do 750 litrów oraz 1000 litrów do 30000 litrów dostępne są standardowo w wykonaniu pionowym. Zbiorniki buforowe powietrza wielkości 100 litrów do 25000 litrów mogą być również dostarczane w wykonaniu poziomym - wygodnym dla niektórych zastosowań i warunków pracy.

Ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i armaturę dobraną do parametrów sprężonego powietrza. Zbiornik może posiadać ręczny spust lub automatyczny - mechaniczny lub elektryczny - dren wody lub kondensatu [również dla instalacji zewnętrzych izolowany termicznie lub podgrzewany], rozdzielacz wody i oleju lub separator kondensatu olejowo wodnego sprężonego powietrza na czystą wodę i olej.

Zbiornik ciśnieniowy powietrza 0,5 m3..1 m3 i 2 m3..5 m3..10 m3.. 20 m3 może być dostarczony z dodatkowym zabezpieczeniem i wykończeniem powierzchni wewnętrznej, odpowiednio do zastosowania. Zbiorniki takie wykorzystuje przemysł chemiczny, spożywczy, elektroniczny, farmaceutyczny, gdzie stosowane są czynniki i media agresywne, sprężone powietrze bezolejowe, powietrze medyczne, sprężarki i kompresory bezolejowe.

Zbiornik może być przystosowany do zainstalowania na nim sprężarki, kompresora lub agregatu.

Każdy wyrównawczy zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza posiada wymaganą dokumentację i dopuszczenia, w tym wymagany atest ciśnieniowy i dopuszczenie UDT.

Zbiornik powietrzny może być instalowany w pomieszczeniu lub na zewnątrz, na wolnym powietrzu. Wtedy w instalacji przed zbiornikiem zaleca się stosować osuszacz ziębniczy lub adsorpcyjny sprężonego powietrza, względnie izolację termiczną spustu kondensatu.

Rodzaje zbiorników ciśnieniowych powietrza:

 • zbiornik sprężonego powietrza AK ............ ciśnienie max 7; 8; 10; 11; 12; 16; 20; 40 bar
 • ciśnieniowy zbiornik powietrza AKP .... 100l; 200l; 300l; 500l; 3000l; 3500l; 5000l; 25000l
 • zbiornik buforowy powietrza AKB  ......... 70l; 100l; 120l; 300l; 1000l; 2000l;2500l; 10000l
 • wyrównawczy zbiornik powietrza ....... 150 l; 300; 500; 5000; 6000; 15000; 20000; 30000l
 • ciśnieniowy zbiornik pionowy AKPV ............... 60 l; 100 l; 200; 750; 7000; 12000; 25000l
 • poziomy zbiornik ciśnieniowy AKPL ....................... 100l; 700l; 800l; 1000l; 8000l; 10000l
 • zbiornik ciśnieniowy z armaturą  .................................... .... 100l; 1000l; 12000l; 15000l
 • zbiornik wyrównawczy pionowy  .................. 200l; 250l; 750l; 1000l; 5000l; 7000l; 20000l
 • wyrównawczy zbiornik poziomy ..................... 30l; 60; 100; 270; 1000; 3500; 4000; 8000l
 • zbiornik wyrównawczy z armaturą ....................................... 20l; 70l; 80l; 1000l; 30.000l
 • buforowy zbiornik pionowy AKBV  .............. 150l; 1500l; 2000l; 3000l; 4000l; 6000l;30000l
 • zbiornik buforowy poziomy AKBL ................200; 400; 500; 1000; 1500; 2500; 3000;7000 l
 • buforowy zbiornik z armaturą AKB ......................................................50l; 1000l; 20000l
 • zbiornik powietrza z zabezpieczającą powłoką wewnętrzną  ...........................100l - 30000l
 • ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy do sprężarek AKC  .............. 270l; 400l; 500l; 700l, 800l
 • zbiornik do gazów technicznych obojętnych AKT ........... 30l; 60l; 80l; 120l; 150l; 250l; 400l
 • zbiornik do kompresorów AKR ......... 50 l; 70; 100; 120; 150; 200; 250; 270; 300; 400; 700l
 • zbiorniki ciśnieniowe posiadają dokumentację UDT ............ 0,03 m3 - 0,9 m3, 1 m3 - 40 m3


Armatura zbiorników sprężonego powietrza

Zbiorniki ciśnieniowe powietrza - buforowe, wyrównawcze, kompensacyjne i rezerwowe mogą być wyposażone w zawory odcinające, zawory spustowe ręczne i automatyczne, manometry ciśnieniowe, zawory bezpieczeństwa o odpowiedniej przepustowości, separatory zbieranego kondensatu wodno-olejowego na czystą wodę i olej.  Zbiorniki mogą być również zabezpieczone przed agresywnym działaniem nie uzdatnionego sprężonego powietrza - korozją i niszczeniem powierzchni.

Inne urządzenia eksploatacji sprężonego powietrza: zbiorniki powietrza wyższego ciśnienia, automatyczne dreny wody lub kondensatu ze sprężonego powietrza; spusty ręczne wody i kondensatu, tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza; osuszacze ziębnicze, chłodnicze, adsorpcyjne sprężonego powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.