E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Tłumik hałasu wydmuchu  [90 m3/h - 540 m3/h]

i pochłaniacz mgły olejowej wylotu sprężonego powietrza


Tłumik
zmniejsza hałas wydmuchu wylotu sprężonego powietrza

Pochłaniacz usuwa mgłę olejową z wylotu sprężonego powietrza


tłumiki

Tłumik hałasu z pochłaniaczem oleju AMISTAX znacznie redukuje hałas wydmuchu wylotu sprężonego powietrza oraz eliminuje zanieczyszczenie otoczenia olejem ze sprężonego powietrza - pochłania mgłę olejową z wydmuchiwanego powietrza.

  • tłumik hałasu wydmuchu stosowany jest do urządzeń sprężonego powietrza, zbiorników, przewodów i instalacji sprężonego powietrza
  • tłumik wydmuchu wylotu sprężonego powietrza znacznie redukuje wysoki poziom hałasu wylotu sprężonego powietrza z maszyn, narzędzi, siłowników, pras, zbiorników kompensacyjnych i urządzeń pneumatycznych
  • tłumik zapewnia znaczne obniżenie poziomu hałasu powietrza na stanowisku pracy i usunięcie zagrożeń słuchu operatora i pracowników
  • pochłaniacz oleju eliminuje mgłę olejową i cząstki rozpylonego oleju emitowane z króćca wylotu sprężonego powietrza
  • zmniejszenie ilości oleju w wydmuchiwanym powietrzu poprawia warunki pracy operatorów i obsługi pras, podnośników pneumatycznych, pneumatyki wykonawczej, sprężarek wielostopniowych, kompresorów tłokowych powietrza
  • tłumik i pochłaniacz jest łatwy w montażu - nakręcany jest na wylot sprężonego powietrza
  • tłumik hałasu wydmuchu i pochłaniacz mgły olejowej zmniejsza uciążliwości eksploatacji głośnego wypływu powietrza z układów pneumatycznych, takich jak siłowniki pneumatyczne, prasy pneumatyczne, sprężarka powietrza, kompresor tłokowy powietrza, zrzut powietrza ze zbiornika wyrównawczego, impulsowe odpowietrzanie urządzeń pneumatyki, cykliczny wylot roboczego sprężonego powietrza z urządzeń, okresowy spust nadmiaru powietrza, awaryjny spust powietrza.
  • tłumiki hałasu wydmuchu wylotu sprężonego powietrza zalecane są we wszelkich instalacjach i urządzeniach pneumatycznych. Tłumiki umożliwiają usuwanie zagrożeń uszkodzenia słuchu dla pracowników obsługi maszyn.

Tłumik sprężonego powietrza zapewnia więcej niż dziesięciokrotne tłumienie hałasu wydmuchu powietrza i obniżenie hałasu o ok. 25 dB(A)

 Pochłaniacz mgły olejowej i tłumik hałasu wydmuchu wylotu sprężonego powietrza zintegrowane są we wspólnej obudowie, z odprowadzeniem zebranego oleju.

Tłumik hałasu wydmuchu wylotu sprężonego powietrza:

Tłumik hałasu
sprężonego powietrza
i pochłaniacz mgły oleju
AMISTAX
Przyłącze tłumika Wydajność
p=7 bar
Wymiary
D x L
Masa [tłumik kompletny] 
l/s m3/h mm kg

AMISTAX025

½ 25 90 60x112 0,1
AMISTAX050 1 50
180 60x160 0,14
  AMISTAX0150 1 ½ 150 540 86x218 0,37

Cykliczny, powtarzający się głośny wylot, zrzut lub spust sprężonego powietrza jest uciążliwym i niebezpiecznym dla obsługi urządzeń pneumatycznych elementem pracy instalacji sprężonego powietrza.

Tłumik hałasu wydmuchu do sprężonego powietrza powinien być instalowany w każdym układzie pneumatycznym siłowników pneumatycznych, zbiorników powietrza, sprężarki lub kompresora powietrza albo przy innym głośnym wydmuchu sprężonego powietrza występującym w pomieszczeniu zamkniętym. Tłumiki wydmuchu sprężonego powietrza mogą w niektórych przypadkach być instalowane w instalacjach zewnętrznych.Tłumik hałasu powinien być odpowiednio dobrany do źródła hałasu i warunków otoczenia.

Tłumik i pochłaniacz zatrzymuje również olej rozpylony w sprężonym powietrzu w miejscu jego wylotu.Urządzenia sprężonego powietrza: ekrany przeciwhałasowe do sprężonego powietrza; wielostopniowe tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza; obniżanie hałasu wydmuchiwanego powietrza - przegrody i tłumiki; wydmuch zaolejonego sprężanego powietrza ze sprężarki - pochłaniacz mgły olejowej

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.