E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Technika stosowania sprężonego powietrza

Najpierw bezpieczeństwo.

Sprężone powietrze, na pozór niegroźne, jest nośnikiem bardzo dużej energii, która wyzwolona – np. przez pęknięte złącze w sprężarce, niedokręcony korek zbiornika czy źle wkręcony filtr jest zagrożeniem zdrowia i życia osób przebywających w pobliżu. Oderwany element działa jak rzucony z olbrzymią siłą kamień. O wypadek naprawdę nietrudno. Skutki mogą być bardzo groźne. Dlatego nadzór nad instalacją sprężonego powietrza i serwis urządzeń sprężonego powietrza powinien być powierzany profesjonalnym firmom z doświadczeniem. Zagrożenie stwarza sprężarka tłokowa czy śrubowa, zbiornik, złącza urządzeń sprężonego powietrza, instalacja i wylot sprężonego powietrza.


Dobór sprężarki

Z wielu kryteriów doboru odpowiedniej sprężarki najważniejsze jest kryterium oceny poboru sprężonego powietrza i dynamicznych zmian tego poboru w krótkich okresach np. godzinnych oraz na przestrzeni dnia i okresach wielodniowych. To pozwala dobrać wielkość i rodzaj sprężarek: sprężarki śrubowe, sprężarki tłokowe, sprężarki łopatkowe, sprężarki zmiennoobrotowe tak, aby każda z nich była wykorzystana optymalnie, nie zamrażając zainwestowanego kapitału ale i nie powodując sytuacji bezradnego oczekiwania na serwis w przypadku jakiejkolwiek awarii, a jednocześnie produkując tanio i pewnie wymaganą ilość sprężonego powietrza.

Ważnym czynnikiem jest ciągłość dostawy sprężonego powietrza przy założeniu okresowych przeglądów i ewentualnych awarii sprężarki, z ewentualną substytucją sprężarki w wypadku jej awarii. Nie ma urządzeń niepodatnych na awarie. Są tylko urządzenia lepsze i gorsze. Bezawaryjnych jeszcze nie ma.

Ważną sprawą jest chłodzenie kompresorów, zwłaszcza tych powyżej 50 kW. Powszechnie stosowane teraz chłodzenie powietrzem ma wiele zalet, jednak jest wiele przypadków, w których kompresor chłodzony wodą jest koniecznością, a zastosowanie kompresora chłodzonego powietrzem  utrudnia pracę zakładu tak ze względu na pracowników narażonych na hałas i emisję ciepła ze sprężarki, jak i przestojów produkcyjnych przy wzroście temperatur otoczenia powodujących przegrzanie sprężarki.

Jedna duża sprężarka, czy kilka mniejszych? Odpowiedź z reguły jest technicznie oczywista, gdyby nie koszty. Wymaga to rozważnej decyzji opartej na szczegółowych informacjach firmy dostarczającej sprężarki. Ważne tu są aspekty energetyczne, pewności pracy, przestrzeni pod zabudowę sprężarek, dostępność serwisu i gwarancje szybkiego usuwania przestojów, ale i wymagania linii technologicznych – czasem bezwzględnie ciągłego, nieprzerwanego zasilania w sprężone powietrze

Ciśnienie robocze sprężarek zależy od ciśnienia potrzebnego w sieci do sprawnej pracy urządzeń, przy czym krytyczne są wymagania urządzeń potrzebujących najwyższego ciśnienia. Często opłaca się wydzielić kilka maszyn o najwyższych ciśnieniach roboczych, aby znacznie zmniejszyć koszty pracy sprężarek. Jest to często ważna pozycja w polityce oszczędności firm.


Eksploatacja sprężarek

Ponieważ nowoczesne sprężarki śrubowe dobrych firm to najczęściej urządzenia całkowicie automatyczne, bezobsługowe – to często prowadzi do przeświadczenia, że nie wymagają one żadnej uwagi czy okresowej kontroli ze strony operatorów. Nie jest to bezpieczne dla eksploatacji względnie skomplikowanych podzespołów sprężarek. Opłaca się dokładnie przestrzegać zaleceń eksploatacyjnych producentów sprężarek zwłaszcza w zakresie wymiany oleju i filtrów. Są to podstawowe czynniki oszczędności eksploatacyjnej. Zanieczyszczone filtry to większy spadek ciśnienia i konieczność bardziej intensywnej, czyli droższej pracy sprężarek. Jakość oleju wpływa na żywotność podzespołów sprężarki. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta prowadzi z reguły do szybszego zużycia podzespołów, niezależnie od typu i marki sprężarki.


Oczyszczanie sprężonego powietrza

Odwadnianie, osuszanie, odolejanie i filtracja sprężonego powietrza są w większości zakładów koniecznością, z której to jednak kadra zarządzająca często nie zdaje sobie sprawy. Mokre, zaolejone i zanieczyszczone sprężone powietrze, które dostarcza nie tylko sprężarka tłokowa ale i sprężarka śrubowa, a nawet sprężarka śrubowa czy tłokowa bezolejowa, nie tylko utrudnia eksploatację tworząc złogi zanieczyszczeń w rurociągach sprężonego powietrza, negatywnie wpływając na produkt nawet , gdy sprężone powietrze bezpośrednio nie ma styczności z produktem. Zanieczyszczane przez zaolejone sprężone powietrze są hale fabryczne, znajdujące się w fazie produkcji, gotowe i pakowane produkty. Zanieczyszczane jest również powietrze w pomieszczeniach zakładowych, które jest wdychane przez pracowników przebywających w nim wiele godzin na dobę. Dlatego oczyszczanie sprężonego powietrza: osuszacz chłodniczy, ziębniczy, adsorpcyjny, filtr sprężonego powietrza, odwadniacz staje się regułą w nowych i eksploatowanych instalacjach. Najczęściej stosowane są osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza oraz, o ile osuszacz nie wymaga zabezpieczenia filtrem, jeden filtr dokładny na wejściu sprężonego powietrza do sieci zakładowej.


Szczelność sieci sprężonego powietrza.

Paradoksalne, ale są zakłady w których większość produkowanego sprężonego powietrza tracona jest na ubytki związane z nieszczelnymi rurociągami sprężonego powietrza. ‘Syczenie’ układów doprowadzających sprężone powietrze do linii i maszyn produkcyjnych oraz straty w samych maszynach i liniach produkcyjnych są często trudne do zlokalizowania i usunięcia. Istnieją jednak stosunkowo proste sposoby sprawdzania szczelności instalacji. Prosimy o kontakt.


Buforowanie dostaw sprężonego powietrza

Integralnym składnikiem linii sprężonego powietrza są zbiorniki sprężonego powietrza wygładzające ‘piki’ poboru sprężonego powietrza wprowadzane przez duże jednoczesne odbiory, których nie są w stanie obsłużyć nawet kompresory zmiennoobrotowe o szybkozmiennej wydajności. Nowoczesne sprężarki w niektórych układach sterowania mogą obyć się często bez dużych zbiorników, jednak zasada instalacji bufora jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących spokojną nie przeciążoną pracę instalacji sprężonego powietrza.

 

Zastosowania sprężonego powietrza

Sprężone powietrze stosowane jest we wszelkich pneumatycznych układach sterujących i napędowych, takich jak: silniki pneumatyczne, systemy transportu pneumatycznego, obrabiarki i centra obróbcze CNC sterowane sprężonym powietrzem, piaskarki ciśnieniowe, śrutownice, malarnie pneumatyczne, lakiernie proszkowe, siłowniki pneumatyczne, klucze, szlifierki i inne narzędzia pneumatyczne, napowietrzanie wody i ścieków w oczyszczalniach, stacje hydroforowe.

 


Urządzenia produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza: sprężarki śrubowe, kompresory tłokowe, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne sprężonego powietrza, filtry sprężonego powietrza, zbiorniki  powietrza, separatory wody i kondensatu woda-olej, tłumiki hałasu powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.