E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Osuszacze przemysłowe sprężonego powietrza PT, ziębnicze

Przepływ: 12 m3/h - 3000 m3/h

Odwadniają sprężone powietrze. Eliminują wodę, wilgoć, parę wodną ze sprężonego powietrza.

W sprężonym powietrzu dostarczanym przez sprężarki, kompresory śrubowe, tłokowe, łopatkowe znajduje się dużo wody, wilgoci i pary wodnej. Powoduje to procesy korozji, rdzewienia prowadzące do awarii urządzeń i instalacji powietrza oraz do nieodpowiednich wyników zastosowań technologicznych sprężonego powietrza.
Do większości zastosowań technicznych sprężonego powietrza, np. do malowania ciśnieniowego, pneumatyki, narzędzi pneumatycznych, precyzyjnych napędów, maszyn pomiarowych - niezbędne jest skuteczne eliminowanie wody we wszelkiej jej postaci obecnej w sprężonym powietrzu, w przewodach, urządzeniach i rurociągu powietrza.

Osuszacz sprężonego powietrza PT, ziębniczy, dostarcza sprężone powietrze dobrze odwodnione - technicznie suche i oczyszczone do klasy technicznej, odpowiednie do przemysłowych systemów pneumatyki, procesów malowania, piaskowania ciśnieniowego, plazmy, wycinarek laserowych, oczyszczania strumieniowego, transportu pneumatycznego i technologii przemysłowych.

Osuszacze sprężonego powietrza ziębnicze PT12-310

Osuszacz ziębniczy
sprężonego powietrza
PT
Wydajność
osuszania
Pobór
mocy
Złącza
Wymiary osuszacza
m3/
min
m3/
h
kW mm
PT 0012 0,2 12 0,12 ¾ 325x262x740
PT 0024 0,4 24 0,12 ¾ 325x262x740
PT 0036 0,6 36 0,15 ¾ 325x262x740
PT 0048 0,8 48 0,17 ¾ 325x262x740
PT 0060 1,0 60 0,23 ¾ 325x262x740
PT 0078 1,3 78 0,26 ¾ 325x325x770
PT 0096 1,6 96 0,3 ¾ 325x325x770
PT 0120 2,0 120 0,45 ¾ 325x325x770
PT 0150 2,5 150 0,50 410x415x840
PT 0180 3,0 180 0,55 410x415x840
PT 0240 4,0 240 0,60 410x415x840
PT.0310 5,2 310 0,74 410x415x840

Przemysłowy osuszacz sprężonego powietrza, ziębniczy PT

Profesjonalny osuszacz sprężonego powietrza, ziębniczy, do zastosowań przemysłowych, technologicznych, medycznych i laboratoryjnych - usuwanie wody, eliminacja wilgoci i pary wodnej ze sprężonego powietrza procesowego i produkcyjnego. Zapewnia oczyszczanie sprężonego powietrza, dostarczanego przez sprężarki i kompresory olejowe oraz kompresory bezolejowe. Osuszacz do wysokiej jakości powietrza technologicznego, medycznego, dentystycznego, powietrza do unitu stomatologicznego

Osuszacz sprężonego powietrza przystosowany do zawieszania na ścianie, łatwy w instalacji, oszczędza miejsce w sprężarkowni.


Osuszacze sprężonego powietrza ziębnicze PT385-1050

Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza
PT
Wydajność
osuszania
Pobór
mocy
Złącza
Wymiary osuszacza
m3/
min
m3/
h
kW mm
PT0385 6,4 385 0,98 1 ½ 800x670x1350
PT 0470 7,8 470 1,25 2 800x670x1350
PT 0550 9,2 550 1,35 2 800x670x1350
PT 0660 11,0 660 1,55 2 800x670x1350
PT 0760 12,7 760 1,75 2 800x670x1350
PT 0880 14,7 880 1,90 2 800x670x1350
PT 1050 17,5 1050 2,01 2 800x670x1350

Przemysłowy osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza

Profesjonalny osuszacz sprężonego powietrza, ziębniczy, do wszelkich zastosowań przemysłowych, technologicznych i laboratoryjnych. Usuwanie wody, pary wodnej i eliminacja wilgoci z zawilgoconego sprężonego powietrza technologicznego i produkcyjnego, które produkuje sprężarka  śrubowa - olejowa, bezolejowa, kompresor tłokowy - olejowy lub bezolejowy.

Osuszacz sprężonego powietrza w wersji stacjonarnej, wolnostojący.


Osuszacze sprężonego powietrza ziębnicze PT1300-3000

Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza
PT
Wydajność
osuszanie
Pobór
mocy
Złącza Wymiary osuszacza
m3/min m3/h kW mm
PT 1300 21,7 1300 3,70 3 1040x880x1666
PT 1650 27,5 1650 4,40 3 1040x880x1666
PT 2100 35,0 2100 5,00 3 1040x880x1666
PT 2500 41,7 2500 5,50 3 1040x880x1666
PT 3000 50,0 3000 6,20 3 1040x880x1666

Przemysłowy osuszacz sprężonego powietrza ziębniczy - PT

Przemysłowy, profesjonalny osuszacz sprężonego powietrza, ziębniczy - do sprężarkowni, kompresorowni, grup sprężarek lub pojedynczych sprężarek, jak sprężarki powietrza śrubowe, kompresory tłokowe, sprężarki łopatkowe, spiralne, rotacyjne, wirowe, bezolejowe.

Osuszacz sprężonego powietrza wolnostojący, w wersji stacjonarnej.


  • Osuszacz sprężonego powietrza PT, ziębniczy, zapobiega korozji pneumatyki, narzędzi pneumatycznych, maszyn zasilanych sprężonym powietrzem, aparatury, zbiorników powietrza, rurociągów i sieci sprężonego powietrza.
  • Sprężone powietrze, oczyszczane i osuszane przez osuszacz ziębniczy PT, ma jakość odpowiednią do malowania pneumatycznego, lakierowania proszkowego, śrutowania, piaskowania ciśnieniowego, cięcia plazmowego, przedmuchiwania oczyszczającego, nadmuchu ochronnego, oczyszczania strumieniowego, transportu pneumatycznego materiałów higroskopijnych. Również do wycinarki laserowej, piaskarki precyzyjnej lub pistoletu lakierniczego.
  • Osuszacz ziębniczy PT osusza i oczyszcza sprężone powietrze po sprężarkach i kompresorach każdego rodzaju, jak - sprężarki śrubowe powietrza, kompresory tłokowe, sprężarki łopatkowe, spiralne, turbinowe, bezolejowe śrubowe, bezolejowe tłokowe.
  • Osuszacz sprężonego powietrza PT umożliwia usunięcie wody i wilgoci ze sprężonego powietrza do wszelkich zastosowań przemysłowych.
  • Osuszacz PT posiada ekologiczny układ oszczędzania energii elektrycznej - ESA
  • Osuszacz może być zainstalowany w dowolnym miejscu sieci sprężonego powietrza. Zapewnia pewne i skuteczne eliminowanie wody z powietrza. Chroni przed korozyjnym działaniem sprężonego powietrza - całą instalację powietrza lub poszczególne odbiory powietrza szczególnie wrażliwe na wodę, parę wodną, wilgoć
  • Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza PT posiada podzespoły wykonane ze stali nierdzewnej

Osuszacz sprężonego powietrza instalowany jest centralnie za sprężarką i zbiornikiem wyrównawczym sprężonego powietrza - zapewnia wtedy usunięcie wody ze sprężonego powietrza w całej instalacji. Można go również umieścić na wlocie sprężonego powietrza do hali produkcyjnej lub linii technologicznej, albo bezpośrednio przed indywidualnym odbiorem sprężonego powietrza.

Osuszacz powietrza PT jest odporny na niesione przez sprężone powietrze standardowe zanieczyszczenia oleju i zapylenia. Może być stosowany w większości przypadków bez zabezpieczających filtrów wstępnych powietrza.

Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza PT nie może być instalowany w pomieszczeniach, w których występują ujemne temperatury otoczenia.Urządzenia osuszenia sprężonego powietrza: osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza; odwadniacze sprężonego powietrza; osuszacz chłodniczy powietrza; osuszacz adsorpcyjny kolumnowy sprężonego powietrza;odwilżacz i odolejacz sprężonego powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.