E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Więcej informacji o sprężonym powietrzu...

Te strony poświęcone są informacjom na temat zasad eksploatacji urządzeń produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza.

Próbujemy przybliżyć użytkownikom sprężarek, kompresorów, osuszaczy i filtrów sprężonego powietrza - praktyczną stronę obchodzenia się z tym – jednym z podstawowych w przemyśle - medium.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi artykułami:

1. Technika sprężonego powietrza

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi sprężonego powietrza, doboru sprężarek i kompresorów, eksploatacji sprężarek, kompresorów i sieci sprężonego powietrza

technika sprężonego powietrza -więcej ..

 

2. Osuszanie sprężonego powietrza

Cechy układów osuszania sprężonego powietrza typu chłodniczego, optymalizacja doboru urządzeń sprężonego powietrza 

osuszanie sprężonego powietrza - więcej ..


3. Sprężarki śrubowe powietrza

Sprężarki śrubowe powietrza w aspekcie innych rodzajów sprężarek dostępnych na rynku oraz opis sprężarek śrubowych powietrza zmiennoobrotowych

sprężarki śrubowe powietrza - więcej ..


4. Filtracja - odolejanie sprężonego powietrza

Zasady filtrowania zanieczyszczeń olejowych i pyłowych sprężonego powietrza, rodzaje filtrów / odolejaczy sprężonego powietrza i podstawy ich eksploatacji

filtracja, odolejanie sprężonego powietrza - więcej ..

 

5. Eksploatacja sprężonego powietrza

Inne elementy, układy i urządzenia sprężonego powietrza, zasady eksploatacji

urządzenia sprężonego powietrza - więcej..

 


Urządzenia produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza: sprężarki śrubowe, kompresory tłokowe, osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne sprężonego powietrza, filtry sprężonego powietrza, zbiorniki sprężonego powietrza, separatory wody i kondensatu woda-olej, tłumiki hałasu powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.