E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Filtracja sprężonego powietrza - filtry odolejające


Obecna technika filtracji odolejającej sprężonego powietrza jest tak rozwinięta, że sprężone powietrze pochodzące z każdego rodzaju sprężarek może być ekonomicznie i prosto oczyszczone do każdego, nawet najwyższego, stopnia czystości wymaganego przez proces technologiczny, urządzenia  lub układy pneumatyczne. Dzięki filtracji sprężonego powietrza w zasadzie nie ma znaczenia kryterium jakości sprężanego powietrza w odniesieniu do sprężonego powietrza wychodzącego ze sprężarek, niezależnie od tego czy jest to sprężarka śrubowa powietrza olejowa, z wtryskiem oleju, sprężarka łopatkowa, sprężarka śrubowa zmiennoobrotowa z wtryskiem oleju czy nawet kompresor tłokowy olejowy, sprężarka śrubowa bezolejowa, czy sprężarka tłokowa bezolejowa. Niezależnie od czystości sprężonego powietrza zapewnianej przez sprężarkę każde wymaganie użytkownika sieci sprężonego powietrza, jeżeli chodzi o czystość, odolejenie [i odwodnienie] sprężonego powietrza - może być tanio i skutecznie zrealizowane.

Sprężone powietrze filtrowane jest już w procesie sprężania w sprężarkach śrubowych, następnie, o ile wymaga tego zastosowany osuszacz chłodniczy lub osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza [najczęściej tak] przed osuszaczem sprężonego powietrza, potem następuje dokładne filtrowanie za osuszaczem powietrza przed wejściem sprężonego powietrza do zakładowej sieci sprężonego powietrza. Ostateczne filtrowanie odbywa się przed wymagającymi tego maszynami czy fragmentami linii produkcyjnych. Tam też często instalowane są filtry dokładne, filtry węglowe i filtry sterylne, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Obecnie stosowane filtry powietrza mają konstrukcję pozwalającą na jednakowo skuteczne działanie niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtra. Czystość sprężonego powietrza za dobrym filtrem jest stała i zależna tylko od klasy filtracji filtra. W miarę zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego filtra zwiększa się jednak wprowadzany przez taki filtr spadek ciśnienia i maleje ilość sprężonego powietrza przepuszczanego przez filtr sprężonego powietrza. O ile filtr nie jest wyposażony w element kontrolny monitorujący spadek ciśnienia na filtrze, czyli stopień zanieczyszczenia wkładu filtrującego filtra, może dochodzić do przekroczenia krytycznego dla wkładu filtracyjnego filtra spadku ciśnienia i przerwania wkładu filtracyjnego, co zazwyczaj powoduje zanieczyszczenia chronionej przez filtr instalacji. Aby takich sytuacji uniknąć należy odpowiednio dobierać filtry i ich konstelację oraz dbać o ich odpowiednią konserwację. Ważne tu są kwalifikacje firmy dostarczającej filtry.

Filtry odolejające sprężonego powietrza, zależnie od jakości produkowanego sprężonego powietrza powinny być instalowane w odpowiedniej kolejności, przy czym decydującym czynnikiem jest wymagana czystość sprężonego powietrza określana przez ostatni z kolei filtr powietrza. Poprzedzające go filtry powietrza są jedynie elementami zabezpieczającymi i przedłużającymi okres eksploatacji filtra końcowego sprężonego powietrza, jednak nie mają zasadniczo żadnego wpływu na osiągniętą czystość sprężonego powietrza

Ważnym elementem w procesie filtracji powietrza jest pozbawianie sprężonego powietrza smaku i zapachu węglowodorów [w tym oleju]. Odczuwalny smak i zapach oleju jest czasem w produktach np. włókienniczych ale i innych produktach przemysłowych które w procesie produkcyjnym stykają się bezpośrednio ze sprężonym powietrzem, nawet tylko w procesie pakowania czy segregacji. Eliminują to filtry węglowe sprężonego powietrza. Jednak wymagają one specjalnego traktowania. Skuteczność filtra węglowego powietrza, niemierzalna przez operatorów sprężonego powietrza, pogarsza się w trakcie eksploatacji. Żeby uniknąć uszkodzenia czy pogorszenia parametrów produktu przez wpływ tego zjawiska, należy dokładnie przestrzegać zaleceń producentów filtrów węglowych sprężonego powietrza odnośnie częstotliwości wymiany wkładów w takich filtrach.

Filtry sterylne powietrza stosowane głównie w zakładach farmaceutycznych i spożywczych są oddzielną klasą filtrów wymagających starannego doboru i konserwacji eksploatacyjnej, w tym sterylizacji wkładów filtrujących. Filtr sterylny sprężonego powietrza musi być poprzedzony filtrem odolejającym oraz odpowiednim osuszaczem sprężonego powietrza.

Ważnym elementem filtracji sprężonego powietrza jest skuteczność i pewność odprowadzania oleju zatrzymanego przez filtry powietrza . Zaniedbanie kontroli tego układu może, mimo stosowania świetnych filtrów, prowadzić do zaolejenia linii za filtrem.

Także tak prosta czynność jak czyszczeni lub wymiana wkładu filtracyjnego filtra sprężonego powietrza, o ile prowadzona jest nieprawidłowo, może doprowadzać do zanieczyszczania chronionej filtrem odolejającym instalacji.

Filtry sprężonego powietrza FA są dobrymi i często stosowanymi filtrami odolejającymi i oczyszczającymi sprężone powietrze z zanieczyszczeń stałych [zapylenie i np. rdza z układu sieci sprężonego powietrza].

Użytkownicy filtrów sprężonego powietrza często podnoszą argument konieczności dość częstej wymiany wkładów filtrów. Może to być skomentowane tylko w ten sposób, że wszystkie zanieczyszczenia odłożone na wkładzie filtra sprężonego powietrza – bez zastosowania tego filtra dostały by się do dalszej części sieci sprężonego powietrza i wywołałyby taki sam efekt zanieczyszczenia układów roboczych instalacji, przy czym w instalacji i maszynach o wiele trudniej i kosztowniej jest takie zanieczyszczenia zlokalizować i usunąć, a zawsze wiążą się one z koniecznością wyłączenia maszyn produkcyjnych i stratą produkcji. Filtry sprężonego powietrza centralne lub instalowane przed maszynami kanalizują takie źródła zanieczyszczenia i eliminują straty produkcyjne.

Filtracja zanieczyszczeń powietrza zalecana jest do większości zastosowań sprężonego powietrza. Filtry mogą być łatwo zainstalowane w sprężarkowniach, kompresorowniach, przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego powietrza, aparatach, urządzeniach, maszynach i liniach technologicznych sprężonego powietrza, a także przy indywidualnych stanowiskach i narzędziach pneumatycznych.

Filtry sprężonego powietrza, podobnie zresztą jak osuszacze sprężonego powietrza, i sprężarki powietrza nie powinny być umieszczane w miejscach narażonych na ujemne temperatury otoczenia. Zalecane jest ich stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych.Urządzenia produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza: separatory kondensatu woda-olej, kompresory tłokowe, osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza, filtry sprężonego powietrza, zbiorniki powietrza, separatory kondensatu woda-olej, dreny, spusty, tłumiki hałasu

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.