E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Eksploatacja sprężonego powietrza - urządzenia

Poza urządzeniami produkcji sprężonego powietrza: sprężarki śrubowe, sprężarki tłokowe, sprężarki łopatkowe] i podstawowymi układami oczyszczania sprężonego powietrza, jak osuszacze chłodnicze, osuszacze adsorpcyjne, filtry sprężonego powietrza - do eksploatacji sieci i urządzeń sprężonego powietrza potrzebne jest wiele innych elementów, które ułatwiają, czy wręcz umożliwiają poprawne użytkowanie sprężonego powietrza.

 

ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Podstawowymi kryteriami doboru buforowego zbiornika sprężonego powietrza, jak jego ciśnienie i pojemność, Jednym z elementów rozważanym przy instalacji zbiornika wyrównawczego sprężonego powietrza  jest jego konstrukcja. Zbiornik pionowy - stosowany najczęściej, natomiast poziomy - w szczególnych przypadkach jako zbiornik oddzielny a najczęściej jako zbiornik na którym zainstalowana jest sprężarka. Ważna jest powłoka zbiornika wewnętrzna i zewnętrzna, sposób odwonienia i odprowadzenia kondensatu. Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza podlegają przepisom Urzędu Dozoru Technicznego i muszą posiadać odpowiednią dokumentację umożliwiającą jego zarejestrowanie i użytkowanie.

 

SEPARATORY KONDENSATU WODA-OLEJ

 

Kondensat który produkuje sprężarka powietrza, osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza, filtr sprężonego powietrza, zbiornik sprężonego powietrza, odwadniacz sprężonego powietrza prawie zawsze zawiera skoncentrowane frakcje olejowe pochodzące z systemu smarowania sprężarek powietrza lub zasysanego powietrza atmosferycznego przez sprężarki powietrza

Ponieważ kondensat zawierający zanieczyszczenia olejowe powoduje pogorszenie jakości pracy oczyszczalni biologicznych ścieków przemysłowych, a w systemach bez oczyszczalni - powoduje zanieczyszczenie środowiska, należy go oczyścić, czyli odseparować olej. Separatory woda-olej zatrzymują i odprowadzają zanieczyszczenia olejowe z kondensatu, a czystą już wodę można odprowadzić do kanalizacji

 

TŁUMIKI HAŁASU WYDMUCHU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Sprężone powietrze rozprężając się przy wykonywaniu pracy powoduje hałas, tym wyższy im wyższe jest ciśnienie sprężonego powietrza oraz im większa jego ilość ulega rozprężeniu w jednostce czasu. Jest to zjawisko często uciążliwe ale i szkodliwe dla zdrowia osób narażonych na  przebywanie, zwłaszcza przez dłuższy okres, w pomieszczeniach pracy pneumatyki.

Dlatego tłumiki hałasu wydmuchu winny być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje odprowadzenie sprężonego powietrza z siłowników pneumatycznych, zbiorników sprężonego powietrza, układów pneumatycznych. Dobrze dobrany tłumik zmniejsza pozom hałasu ponad dziesięciokrotnie.

 

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Zawory bezpieczeństwa instalowane są na wszelkich ciśnieniowych zbiornikach buforowych i wyrównawczych sprężonego powietrza oraz stopniach sprężających wszystkich rodzajów sprężarek powietrza. Stosowanie odpowiedniej wielkości zaworów bezpieczeństwa o odpowiednim przepływie sprężonego powietrza w zbiornikach i układach podnoszących ciśnienie sprężonego powietrza [sprężarki śrubowe i ich poszczególne stopnie, kompresory tłokowe i ich poszczególne stopnie, zbiorniki ciśnieniowe] jest obowiązkowe. Zawory bezpieczeństwa muszą być odpowiednio dobrane do parametrów sprężonego powietrza w zbiorniku ciśnieniowym.


DRENY I SPUSTY KONDENSATU

Sprężone powietrze niesie wodę  parę wodną wytrącone w procesie sprężania powietrza oraz olej stosowany do uszczelniania i smarowania elementów tłocznych sprężarek i kompresorów. Odprowadzenie skroplonej i zalegającej w rurociągu lub urządzeniu wody , lub kondensatu wodno-olejowego realizowane jest przez automatyczne dreny kondensatu lub spusty ręczne instalowane na rurociągach, zbiornikach, filtrach, osuszaczach i innych miejscach instalacji sprężonego powietrza.Urządzenia produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza:sprężarki śrubowe, sprężarki tłokowe, osuszacze sprężonego powietrza, kompresory tłokowe, kompresory śrubowe, zbiorniki powietrza, separatory kondensatu, dreny, tłumiki hałasu

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.