E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Sprężone powietrze - sprzedaż, dostawa

- sprzedaż sprężonego powietrza -


odwadniacz
 • sprzedaż i dostawy sprężonego powietrza użytkowego i technologicznego do zakładu użytkownika
 • sprężone powietrze, o wymaganych przez odbiorcę parametrach i wydajności, jest dostarczane przez zakontraktowany okres
 • sprężone powietrze do wszelkich zastosowań technologicznych, produkcyjnych, medycznych - wymagających odpowiednich parametrów, ilości i jakości sprężonego powietrza
 • dostawy ciągłe lub okresowe, sezonowe

Jakość sprężonego powietrza

Sprzedaż i dostawa sprężonego powietrza dostępna jest dla różnych klas jakości sprężonego powietrza, zależnie od wymagań odbiorów powietrza:

 • standardowe sprężone powietrze, do zastosowań ogólnych
 • powietrze osuszone technicznie, p. rosy +3 oC
 • powietrze wysoko osuszone do punktu rosy -40 oC
 • sprężone powietrze odolejone technicznie 1 ppm, 0,01 ppm, 0,003 ppm
 • powietrze bezolejowe 7bar, 8bar, 10bar, medyczne 8 bar
 • powietrze technologiczne o podwyższonym ciśnieniu: 13, 14 bar, 35, 40, 50 bar
 • sprężone powietrze produkcyjne: 4 bar, 5 bar, 7 bar, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 13 bar
 • sprężone powietrze o wymaganej klasie czystości

Skład zestawów produkcji sprężonego powietrza

Sprężone powietrze, dostarczane w ramach długo i krótkoterminowych kontraktów, pochodzi z zestawów zawierających:

 • olejowe i bezolejowe sprężarki, kompresory tłokowe
 • sprężarki i kompresory zmiennoobrotowe z falownikiem, inverterem
 • kompresory przewoźne elektryczne lub kompresory z własnym zasilaniem
 • układy odwadniania i osuszania sprężonego powietrza: osuszacze powietrza
 • układy regulacji i wyrównywania ciśnienia dostarczanego powietrza 
 • ciśnieniowe zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza
 • elementy oczyszczania kondensatu z procesu sprężania - separatory woda-olej

Zakres zastosowań

Zastosowanie dostarczanego sprężonego powietrza:

 • instalacje wewnętrzne, produkcyjne, magazynowe, transportowe
 • sieci i instalacje zewnętrzne na wolnym powietrzu, systemy transportu pneumatycznego, układy filtrów workowych, urządzenia napowietrzania
 • układy napowietrzania i nadmuchu powietrza.

Zakup sprężonego powietrza

Zakupu sprężonego powietrza warto jest dokonać gdy
 • sprężarkownia, kompresorownia przechodzą remont lub modernizację
 • uruchamiana jest krótkotrwała produkcja wymagająca odpowiedniej ilości i jakości sprężonego powietrza
 • sprężone powietrze potrzebne jest tylko sporadycznie lub sezonowo
 • instalacja lub odbiory sprężonego powietrza przechodzą testy wydajności

Kontakt

Prosimy o kontakt w sprawie sprzedaży i dostaw sprężonego powietrza:

ALORA sp z oo, Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.: 22. 635 5943
fax: 22. 635 0901
e-mail: alora@alora.pl
lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie

Dostawa urządzeń sprężonego powietrza

Niezależnie od sprzedaży sprężonego powietrza realizujemy dostawy urządzeń do produkcji i oczyszczania sprężonego powietrza:

 • sprężarki i kompresory śrubowe, sprężarki i kompresory tłokowe powietrza

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.