E-mail: alora@alora.pl

info techn. tel. 22.635 5943,     info handl. tel. 22.635 5932

Sprężarkownie, kompresorownie


Kompletny zestaw urządzeń instalowanych w zakładach przemysłowych - sprężarki śrubowe olejowe i bezolejowe, kompresory tłokowe bezolejowe, olejowe, osuszacze sprężonego powietrza chłodnicze, ziębnicze, adsorpcyjne oraz filtry odolejające, dreny spustu kondensatu, tłumiki hałasu wydmuchu powietrza z urządzeń pneumatyki, pochłaniacze mgły olejowej, separatory kondensatu wodno-olejowego i zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza.
Instalacje sprężonego powietrza - sprężarkownie, kompresorownie, przewody i sieci:
 • silnik pojedynczej sprężarki: od 2 kW .. 11kW .. 90 kW .. 132kW .. do 355 kW
 • ciśnienie powietrza wyjściowego sprężarki: 4 bar..8 bar..10 bar..13 bar..35 bar..40 bar
 • wydajność sprężonego powietrza: 0,5 m3/min..1 m3/min..30 m3/min..50 m3/min..100 m3/min
 • sprężarki i kompresory śrubowe stałoobrotowe i zmiennoobrotowe z falownikami

  Bezolejowe

 • sprężarki, kompresory chłodzone powietrzem lub wodą
 • sprężarki śrubowe olejowe i bezolejowe
 • kompresory tłokowe olejowe, bezolejowe,
 • instalacje wielosprężarkowe i wielokompresorowe
 • centralne odwadniacze sprężonego powietrza
 • osuszacze chłodnicze, ziębnicze sprężonego powietrza
 • adsorpcyjne osuszacze dla wysokiej czystości sprężonego powietrza 
 • filtry i odolejacze sprężonego powietrza
 • kompresory tłokowe wyższych ciśnień i doprężacze
 • kompresory, sprężarki stanowiskowe, zadaniowe
 • kompresory śrubowe rezerwowe i zastępcze
 • kompresory wspomagające, wyrównujące szczytowe wahania ciśnienia
 • ciśnieniowe zbiorniki wyrównawcze do sprężonego powietrza
 • elektryczne i mechaniczne dreny i spusty kondensatu lub wody
 • ekologiczne separatory kondensatu wodno-olejowego i rozdzielacze wody i oleju odprowadzanego ze sprężonego powietrza

Sprężarkownie i kompresorownie zawierające sprężarki śrubowe jedno i dwustopniowe, olejowe i bezolejowe, chłodzone powietrzem lub wodą, z automatycznym sterowaniem. Kompresory o ciśnieniach roboczych standardowo 8 bar, 10 bar, 13 bar, 15 bar oraz do 35 bar i 40 bar dla indywidualnych wysokociśnieniowych maszyn i stanowisk roboczych. Wyposażenie sprężarkowni zawiera odpowiednie zbiorniki ciśnieniowe wyrównawcze sprężonego powietrza oraz osuszacze ziębnicze, chłodnicze lub adsorpcyjne sprężonego powietrza i filtrację oczyszczającą sprężone powietrze.
Konsultacje i zalecenia - jak dobrać oraz gdzie, w jaki sposób ustawić technologiczne urządzenia sprężonego powietrza jak: sprężarka śrubowa olejowa lub bezolejowa, kompresor tłokowy olejowy lub bezolejowy, odwadniacz,osuszacz chłodniczy, ziębniczy, osuszacz adsorpcyjny powietrza, zbiornik ciśnieniowy wyrównawczy, filtr, odolejacz sprężonego powietrza, armatura, rurociągi powietrza.
Porady - jaki sposób połączeń pozwoli na optymalne, oszczędne i bezpieczne wykorzystanie urządzeń sprężonego powietrza.

urządzenia sieciowe sprężonego powietrza: osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza, odwadniacze sprężonego powietrza, filtry sprężonego powietrza, dreny i spusty kondensatu.

ALORA sp.z oo,  00-193 Warszawa, Stawki 2    alora@alora.pl

Info techn. tel. 22.635 5932 - Biuro tel. 22.635 8862

Info handl. tel. 22.635 5943 - Biuro fax 22.635 0901

Serwis, naprawy  |  Wynajem sprężarek, kompresorów  |  Sprężarki śrubowe  |  Kompresory tłokowe  |  Osuszacze powietrza  | Zbiorniki ciśnieniowe  |  Filtry powietrza  |  Kompresory bezolejowe  |  Kompresory wyciszone  |

________________________________________________________

Wszystkie prawa zastrzeżone. ALORA sp.z o.o. / All rights reserved.